Archiwa miesięczne: Czerwiec R


Pogrzeb śp. Andrzeja Wojciechowskiego

„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim”. 27 czerwca towarzyszyliśmy w ostatniej drodze naszego Przyjaciela śp. Andrzeja Wojciechowskiego – prezesa Koła ŚZŻAK w Łochowie. To wielka strata dla społeczności lokalnej i środowisk kultywujących pamięć o Polskim Państwie Podziemnym oraz odwołujących się do wartości, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Zmarły przez całe życia był wierny przesłaniu zawartemu w słowach: Bóg, Honor, Ojczyzna. Śp. Andrzej Wojciechowski był […]


Konferencja w gmachu PAST-y.

23 czerwca br. odbyło się spotkanie Formacji Niepodległościowej i Fundacji Walczącym o Niepodległość. Wśród uczestników spotkania znalazło się wielu znakomitych gości, m.in.: prof. Wiesław Jan Wysocki, sędzia Bogusław Nizieński, pisarz Bohdan Urbankowski, ks. prałat Józef Maj – kapelan środowisk niepodległościowych, Romuald Szeremietiew i Mirosław Widlicki – prezes naszego Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK. W trakcie dyskusji dotyczącej najnowszych dziejów Polski i potrzebie patriotycznego wychowania młodego pokolenia prelegenci: znana dziennikarka, pisarka oraz tłumaczka […]


Klubowe podziękowania za współpracę

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 było czasem podsumowań, a także podziękowań za pracę na rzecz MKH im. AK ZR. 22 czerwca w kilku szkołach wręczyliśmy okolicznościowe dyplomy i podziękowania dyrektorom, nauczycielom i uczniom zaangażowanym w działalność Klubu Międzyszkolnego. Ponadto członkowie Zarządu Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK: prezes Mirosław Widlicki i wiceprezes Wiesław Studziński dokonali dekoracji odznaczeniami „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”. W oficjalnych pismach do dyrektorów szkół kończących w tym […]


Zjazd Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK

W poniedziałek, 18 czerwca odbył się Zjazd Sprawozdawczy za rok 2017 Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK. Zjazd rozpoczął się o godz. 11:00 w siedzibie ZUS przy ul. 11 Listopada 15a w Warszawie i składał się z dwóch części: sprawozdania z działalności Okręgu za 2017 r. oraz uroczystości patriotycznej z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski. Wśród uczestników Zjazdu byli prezesi Okręgów ŚZŻAK: Okręgu Warszawa – ppłk prof. Jerzy Majkowski i Okręgu Warszawa-Wschód Mirosław […]


Odszedł na Wieczną Wartę Żołnierz Armii Krajowej

18 czerwcu pożegnaliśmy ppor. Stanisława Wardaka ps. „Domino” – jednego z ostatnich Żołnierzy Obwodu AK „Rajski Ptak”. To wielka strata dla społeczności lokalnej i środowisk kultywujących pamięć o Polskim Państwie Podziemnym, gdyż zmarły przez całe życie pozostał wierny tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie, przywiązaniu do wartości i utożsamiał etos Żołnierzy Armii Krajowej. Nabożeństwo żałobne, które koncelebrowali: ks. prof. Piotr Mazurkiewicz i ks. Michał Domagała odbyło się w Kolegiacie pw. […]


Uroczystość na Cmentarzu Poległych

Wydarzeniem, które na trwałe zapisało się w ponad pięćsetletnich dziejach Radzymina była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II na miejscowym Cmentarzu Poległych. 13 czerwca 1999 roku Ojciec Święty – Honorowy Obywatel Radzymina – modlił się wspólnie z jego mieszkańcami przy żołnierskich mogiłach poległych w obronie stolicy przed agresją sowiecką. Podczas wizyty w „Mieście Cudu nad Wisłą” Święty Jan Paweł II powiedział: „Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, […]


Uczniowie z Gminy Radzymin w hołdzie dla Niepodległej

Dzień 11 listopada 1918 roku urasta w dziejach naszego narodu do rangi symbolu i ma szczególne znaczenie pod względem historyczno – patriotycznym. Zakończenie I wojny światowej, w której legły w gruzach trzy mocarstwa rozbiorowe, witała Odrodzona Polska jako początek swej niepodległości. Z gmachów publicznych zniknęły wreszcie obce flagi, czarne orły oraz plakaty z zarządzeniem władz okupacyjnych. 11 Listopada zapoczątkował nową kartę w dziejach Rzeczypospolitej. Spełniły się wreszcie marzenia kilku pokoleń […]


Projekcja filmu „Inka”

W środę, 6 czerwca uczniowie z radzymińskich szkół obejrzeli znakomity film dokumentalny w reżyserii Jacka Frankowskiego pt. „Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć”. „Inka”, legendarna łączniczka i sanitariuszka z V Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, już jako 15-letnia dziewczynka wstąpiła do Armii Krajowej. Wierna ideałom wyniesionym z domu rodzinnego nigdy nie pogodziła się z faktem, że po zakończeniu II wojny światowej okupację niemiecką zastąpił terror stalinowski. Aresztowana latem […]


Posiedzenie Rady Programowej Klubu

5 czerwca w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzyminskiej, które zaszczycił swoja obecnością ppłk prof. Jerzy Majkowski ps. „Czarny” – uczestnik Powstania Warszawskiego, prezes Okręgu Warszawa ŚZŻAK. Po powitaniu zaproszonych gości: przedstawicieli Okręgu Warszawa oraz Warszawa-Wschód ŚZŻAK, przedstawiciela Wojsk Obrony Terytorialnej ppłk. Ireneusza Marciniaka, członków Rady Programowej i delegacji uczniów […]