Posiedzenie Rady Programowej Klubu


5 czerwca w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzyminskiej, które zaszczycił swoja obecnością ppłk prof. Jerzy Majkowski ps. „Czarny” – uczestnik Powstania Warszawskiego, prezes Okręgu Warszawa ŚZŻAK.

Po powitaniu zaproszonych gości: przedstawicieli Okręgu Warszawa oraz Warszawa-Wschód ŚZŻAK, przedstawiciela Wojsk Obrony Terytorialnej ppłk. Ireneusza Marciniaka, członków Rady Programowej i delegacji uczniów ze wszystkich szkół w Gminie Radzymin, prezes Klubu przedstawił krótkie sprawozdanie z rocznej działalności MKH im. AK ZR, który skupia obecnie 837 uczniów szkół podstawowych i średnich.

Następnie, w asyście uczniów: Zuzanny Żmijewskiej i Jakuba Pieńczuka, wręczono Akt Powołania do Rady Programowej ppłk. prof. Jerzemu Majkowskiemu ps. „Czarny” – uczestnikowi Powstania Warszawskiego, który obecnie sprawuje funkcję prezesa Okręgu Warszawa ŚZŻAK.

Kończąc tą część spotkania prezes Klubu – zwracając się do członków Rady Programowej – stwierdził: „Jestem przekonany, że ta pierwsza, historyczna Rada Programowa – licząca 28 osób – wzbogaci działalność Klubu, będzie dobrze służyła lokalnej społeczności, a także przyczyni się kultywowania i utrwalania tradycji związanej z Armią Krajową. Uważam, że Rada Programowa stanie się fundamentem, na którym wspiera się nasz, wspólny Klub”.

Później zabrał głos prof. Jerzy Majkowski, który przedstawił założenia oraz sposób realizacji „Programu Kontynuacja” ŚZŻAK. Zwracając się do uczniów, jeden z ostatnich uczestników Powstania Warszawskiego powiedział: „Istotą Programu Kontynuacja jest przekazanie następnym pokoleniom etosu Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. (…) Wspomnienia i pamięć są integralną częścią naszej osobowości, a pamięć zbiorowa integralną częścią tożsamości społeczeństwa. Przeszłość buduje przyszłość. Pamięć historyczna, w której żyje duch wolności i niepodległości, jest podstawą naszej tożsamości; stanowi punkt wyjścia do tworzenia zintegrowanej wizji przyszłości. Można powiedzieć: jeżeli potrafimy przekazać innym wartości, które otrzymaliśmy od naszych poprzedników, żyć będą one w następnych pokoleniach. Wtedy stajemy się ogniwem łańcucha historii zespalającego całe pokolenia”.

W podobnym tonie wypowiedział się również prezes Mirosław Widlicki kierujący Okręgiem Warszawa-Wschód ŚZŻAK, który podkreślił potrzebę patriotycznego wychowania młodzieży: „… Jest to szczególnie ważne w dobie postępującej globalizacji, gdy przywiązanie do wartości narodowych staje się wyznacznikiem naszej tożsamości. Musimy Pamiętać o własnej historii i przekazywać tą wiedzę następnym pokoleniom”.

W dalszej części posiedzenia prezes Mirosław Widlicki poprowadził wybory do Zarządu Rady Programowej MKH im. AK ZR. Przewodniczącym Rady został Rafał Lewandowski, zastępcą przewodniczącego Waldemar Lau, a sekretarzem Iwona Smoczyńska.

Na zakończenie nowo wybrany przewodniczący Rady Programowej Rafał Lewandowski podsumował całość spotkania oraz zadeklarował, że wkrótce zostaną podjęte działania (opracowany plan pracy Rady), które będą dobrze służyły dalszej działalności Klubu.

Członkowie Rady Programowe MKH im. AK ZR

Przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

Ppłk prof. Jerzy Majkowski ps. „Czarny” – uczestnik Powstania Warszawskiego, prezes Okręgu Warszawa ŚZŻAK

Mirosław Widlicki – prezes Okręgu Warszawa – Wschód ŚZŻAK

Wiesław Studziński – wiceprezes Okręgu Warszawa – Wschód ŚZŻAK

Jan Wnuk – prezes Koła ŚZŻAK Obwód „Rajski Ptak” w Radzyminie

Jerzy Berta – członek Koła ŚZŻAK Obwód „Rajski Ptak” w Radzyminie

Dyrektorzy szkół

Elżbieta Jeleń – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie

Małgorzata Osiecka-Chmielewska – dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie

Elżbieta Bielec – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie

Anna Madoń – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej – Szczepankowskiej w Słupnie

Wiesława Świeczakdyrektor Szkoły Podstawowej  im. Prymasa Tysiąclecia w Nadmie

Grażyna Wardak–Dymek – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem

Jolanta Rzeczkowska – dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Marii Konopnickiej w Radzyminie

Beata Nadratowska-Grala – dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej Praxis w Łąkach Radzymińskich

Edward Biernacki – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Starych Załubicach

Urszula Zimińska – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie

Bożenna Bońska – dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych im. inż.

Czesława Nowaka w Radzyminie

Hanna Rostek-Sobańska – dyrektor Branżowa Szkoła I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie

Osoby wspierające działalność Klubu, nauczyciele i przedstawiciele rodziców

Agnieszka Gajdek – nauczycielka

Iwona Smoczyńska – nauczycielka, sekretarz Rady Programowej

Agnieszka Tymińska – przedstawicielka rodziców

Ewa Wilkowska – przedstawicielka rodziców

Katarzyna Matera – przedstawicielka rodziców

Mirosław Jusiński – osoba wspierająca, dyrektor ROKiS

Rafał Lewandowski – przewodniczący Rady Programowej

Waldemar Lau – zastępca przewodniczącego Rady Programowej

Ryszard Urbaniak osoba wspierająca

Dominik Wize osoba wspierająca

Jacek Nagrodzki – przedstawiciel rodziców

Gratulujemy wyboru Zarządu Rady Programowej, a wszystkim członkom Rady życzymy wytrwałości w pracy na rzecz Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej.

Opr. W. Kolatorski
Zdjęcia: Julia Jaworska, Grzegorz Jeleń