Awans „Młodzika” na stopień kapitana


25 maja 2018 r. uczniowie z MKH im. AK Ziemi Radzymińskiej: Joanna Czarnecka, Angelika Słońska i Patryk Kiełczewski – pod opieką Pani Mirosławy Góral – udali się wspólnie z Panem Mieczysławem Chojnackim ps. „Młodzik” na uroczystą galę rozstrzygnięcia V Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych. W trakcie uroczystości zorganizowanej w gmachu VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego – pod przewodnictwem Pana Bogdana Grzenkowicza – nastąpiło wręczenie naszemu legendarnemu Żołnierzowi Armii Krajowej nominacji na wyższy stopień oficerski, czyli na stopień kapitana. W imieniu Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka nominację wręczył Sebastian Chwałek, podsekretarz stanu w MON.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny w wykonaniu uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV w Warszawie i Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie.

*****

Kpt. Mieczysław Chojnacki – jako szesnastoletni chłopiec – na początku kwietnia 1940 roku wstąpił do Korpusu Obrońców Polski. „Młodzik” szybko nabrał doświadczenia w działalności konspiracyjnej i po egzaminie na Kursie Młodszych Dowódców awansował do stopnia kaprala podchorążego. Podczas służby w AK pełnił kolejno funkcje sekcyjnego, zastępcy, a następnie dowódcy drużyny strzeleckiej.

W czasie akcji „Burza” należał do Oddziału Specjalnego dowodzonego przez ogniomistrza Józefa Marcinkowskiego „Wyboja”. Brał m.in. udział w starciach z niemieckim pociągiem pancernym w obronie Tłuszcza. Po rozwiązaniu oddziału 10 sierpnia 1944 roku został aresztowany przez Niemców i wywieziony w głąb III Rzeszy.

Do Polski powrócił na początku listopada 1945 roku. Już kilka dni po przyjeździe spotkał dawnego dowódcę ogniomistrza „Wyboja” i wstąpił do Ruchu Oporu Armii Krajowej. Swój udział w tzw. II konspiracji – skierowanej tym razem przeciwko władzy komunistycznej – zakończył w październiku 1946 roku. Następnie przez cztery lata ukrywał się przed funkcjonariuszami UB na terenie całego kraju.

11 marca 1950 roku Pan Chojnacki został aresztowany i wyrokiem Sądu Wojskowego w Warszawie skazany na karę śmierci. Przez cztery miesiące przebywał w celi śmierci więzienia mokotowskiego. To właśnie tam spotkał legendarnego dowódcę 5 Brygady AK Okręgu Wileńskiego – mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”.

W kwietniu 1951 roku karę śmierci zamieniono na 15 lat więzienia, a następnie w wyniku amnestii wyrok obniżono do 10 lat pozbawienia wolności. Dopiero 20 lutego 1960 roku – na kilka dni przed upływem wyroku – został zwolniony warunkowo z więzienia w Strzelcach Opolskich.

Wojna, okupacja oraz powojenna rzeczywistość ukształtowały osobowość Pana Mieczysława Chojnackiego. Po przejściu na emeryturę podjął się kolejnego, wielkiego wyzwania – postanowił zachować dla przyszłych pokoleń pamięć o kolegach z oddziałów partyzanckich.

Wieloletnia, benedyktyńska praca przyniosła wspaniałe rezultaty, czego potwierdzeniem jest siedem książek poświęconych żołnierzom Armii Krajowej m.in. monumentalna praca zawierająca 288 biogramów żołnierzy AK Radzymińskiego Obwodu „Rajski Ptak”, wspaniałe dzieło pamiętnikarskie pt. „Opowiadanie Młodzika” oraz wydana w 2014 roku książka poświęcona „Losom Oddziału Specjalnego ogniomistrza Wyboja”. Wymienione prace mają unikalną wartość poznawczą i są swoistą spuścizną po pokoleniu Żołnierzy AK oraz Żołnierzy Wyklętych.

*****

W imieniu wszystkich uczniów oraz Zarządu Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej gratuluję Panu kpt. Mieczysławowi Chojnackiemu awansu i życzę dużo zdrowia, spokoju i pomyślności.

Opr. Mirosława Góral – koordynator Klubu w Branżowej Szkole I Stopnia
im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie
Zdjęcia Angelika Słońska