O Klubie – sprawy organizacyjne

Statut i logo klubu

Lista członków i założycieli klubu

Artykuły prasowe

Artykuły w Internecie

Plan pracy Klubu Historycznego

O Klubie na stronie Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej

 

Upowszechnianie idei Klubów Historycznych im. Armii Krajowej.

 „Szczęśliwy naród, któremu Pan Bóg

 daje takich bo­haterów.”

Lata II wojny światowej przyniosły naszemu narodowi bezmiar cierpień, tragedii i upokorzeń, jednak państwo polskie nigdy nie skapitulowało, a duch narodu nie został złamany. Urzeka swoim heroizmem bezkompromisowość i determinacja w ponoszeniu nawet największych ofiar dla ratowania narodowej tożsamości. Istnienie Polskiego Państwa Podziemnego to jeden z najważniejszych fragmentów w historii najnowszej naszego kraju.

Utworzona 14 lutego 1942 roku Armia Krajowa to największa Armia Podziemna w dziejach okupowanej Europy. Powołana rozkazem Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, generała Władysława Sikorskiego, była niewątpliwie fenomenem podczas II wojny światowej.

Główne zadanie AK polegało na prowadzeniu walki o odzyskanie niepodległości oraz przygotowanie Armii Podziemnej na czas powstania, które miało wybuchnąć w okresie militarnego załamania Niemiec.

Dla tysięcy żołnierzy AK wolność ojczyzny była prawdziwym wyzwaniem, cenniejszym niż własne życie. Dlatego do ostatnich chwil byli wierni złożonej przysiędze, której fragment brzmiał: „W obliczu Boga Wszechmogącego… przysięgam być wiernym Ojczyźnie, Rzeczypospolitej Polskiej – aż do ofiary życia mego”.

Straty AK wyniosły ponad 100 tys. poległych i zamordowanych żołnierzy. Około 50 tys. Żołnierzy Niezłomnych zostało wywiezionych do Związku Radzieckiego, gdzie zostali uwięzieni między innymi w Riazaniu, Borowiczach oraz Ostaszkowie. Do sowieckiego więzienia trafił również generał Leopold Okulicki – ostatni Komendant Główny AK, sądzony w tzw. „procesie szesnastu” przywódców Polskiego Państwa Podziemnego, który został zamordowany przez stalinowskich oprawców w więzieniu na Łubiance w Moskwie.

Losy radzymińskich żołnierzy Armii Krajowej spod znaku „Rajskiego Ptaka” były równie tragiczne. Część z nich została aresztowana przez NKWD i umieszczona w obozach przejściowych w Ostrówku, Tłuszczu i Rembertowie. Wielu wywieziono w głąb ZSRR do łagrów „na nieludzkiej ziemi”. Ci, którzy wrócili do domów jeszcze długo byli nękani przez NKWD i rodzimych komunistów.

   Armia Krajowa przypominała Polakom o ich prawie do życia w wolności. Swoim istnieniem poświadczyła, że etos żołnierza AK to system wartości składający się na swoisty katechizm postępowania, w którym dla  dobra Ojczyzny gotowi byli złożyć ofiarę najwyższą – czyli oddać życie. „Bóg, Honor i Ojczyzna” – to słowa na trwałe wpisane w tradycję Armii Krajowej.

Niestety! Nieubłagany upływ czasu sprawia, że odchodzą na wieczną wartę kolejne roczniki żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego. Dlatego spoczywa na Nas (m. in. nauczycielach i innych osobach, którym bliskie są ideały Polskiego Państwa Podziemnego) obowiązek kultywowania pamięci o tych jakże trudnych dla naszego Narodu czasach. Od kilku  lat uczniowie naszej Szkoły, wspólnie z bohaterami Polski Podziemnej, uczestniczą w Poczcie Sztandarowym żołnierzy AK Radzymińskiego Obwodu „Rajski Ptak”. Dla młodzieży jest to wielki zaszczyt i jednocześnie wspaniała lekcja patriotycznego wychowania. Kultywując tradycję związaną z Armią Krajową dajemy wyraz przywiązania do własnej tożsamości narodowej.

We wrześniu 2009 roku – z okazji 70 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego – prezes zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej okręg Warszawa – Wschód Pan Edmund Muszyński powiedział na Cmentarzu Poległych w Radzyminie, iż młodzi mieszkańcy naszego miasta są „ w jakimś sensie depozytariuszami etosu Armii Krajowej i to na nich spadnie za kilka lat obowiązek organizowania uroczystości patriotycznych”.

Mogę potwierdzić, że gimnazjaliści doceniają i kultywują wartości patriotyczne, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Dlatego jestem przekonany, że młodzież z Radzymina nigdy nie zapomni o bohaterach Polskiego Państwa Podziemnego.

Najważniejszym celem działania naszego Klubu jest upowszechnianie wśród uczniów wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej, w zakresie działania organizacji niepodległościowych walczących z okupantami podczas II wojny światowej oraz w okresie zniewolenia komunistycznego. Równie ważne jest także krzewienie wśród młodzieży świadomości narodowej i patriotycznej oraz kształtowanie postaw obywatelskich, opartych na znajomości historii i tradycji naszego narodu, czyli krzewienie etosu Polaka – Patrioty.

Statut gwarantuje klubowi współpracę z Instytutem Pamięci Narodowej oraz Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Ponadto zamierzamy prowadzić wspólne działania organizacyjne i edukacyjne z Towarzystwem Przyjaciół Radzymina, Gminnym Kołem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Radzyminie, a także z innymi instytucjami, organizacjami i osobami, którym bliskie są idee i zasady, o które walczyli żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego.

 Prezes Klubu – mgr Władysław Kolatorski

tablica ak na korzytarzu