Gimnazjum im. „Cichociemnych” w Postoliskach

2 maja delegacja naszego Klubu Historycznego, wraz ze Sztandarem radzymińskich Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu „Rajski Ptak” uczestniczyła we wspaniałej uroczystości nadania imienia Cichociemnych Gimnazjum w Postoliskach. Poczet Sztandarowy stanowili następujący uczniowie: Natalia Jankowska, Katarzyna Kowalik, Natalia Kielak i Adrian Mianowski.

   W marcu 1942 roku w centrum Postolisk odbył się zrzut specjalnie wyszkolonych polskich żołnierzy – tzw. „Cichociemnych”. Wydarzenie to upamiętnia pomnik znajdujący się przy drodze do Tłuszcza. Uroczystość przekazania sztandaru szkole w Postoliskach jest jedną ze wspaniałych inicjatyw społecznych podejmowanych w ramach ogłoszonego przez Sejm Rzeczpospolitej „Roku Cichociemnych”.

   Oficjalne uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10.30 w kościele pod wezwaniem św. Stanisława biskupa i męczennika w Postoliskach. Mszę Świętą koncelebrowali dziekan tłuszczański – ks. Dariusz Skwarski, proboszcz – ks. dr Waldemar Sierpiński, ks. kan. Aleksander Smogorzewski oraz ks. prałat Tadeusz Osiński – kapelan Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Warszawa – Wschód.

   Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy uczestnicy nabożeństwa w asyście licznych Pocztów Sztandarowych, mieszkańców, zaproszonych gości i młodzieży szkolnej udali się pod pomnik upamiętniający zrzut sprzed 74 lat, gdzie złożono wiązanki kwiatów.

    Następnie na terenie Zespołu Szkół w Postoliskach odbyła się główna cześć uroczystości – przekazanie sztandaru Gimnazjum im. Cichociemnych.

   W obecności uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej, mieszkańców Postolisk oraz gości – dyrektor szkoły Elżbieta Gawrońska przyjęła sztandar z rąk przewodniczącego Rady Miejskiej w Tłuszczu Krzysztofa Gajcego i następnie przekazała go uczniom. Uroczyste ślubowanie gimnazjalistów, że zawsze będą wierni zasadom, jakie przyświecały patronom ich szkoły – wprawiło wszystkich w podniosły nastrój. Nie był to jeszcze koniec wzruszających chwil, gdyż gimnazjaliści z Postolisk zaprezentowali spektakl słowno – muzyczny pt. „My Cichociemni”. Kilkusetosobowa widownia z ogromną uwagą obejrzała występ młodych artystów.

   W uroczystości nadania imienia szkole wzięli udział przedstawiciele środowisk kombatanckich z prezesem Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej majorem Edmundem Muszyńskim ps. „Krzemień” na czele. Prezes Muszyński w sposób niezwykle sugestywny i wzruszający wydał młodzieży rozkaz, aby każdy z absolwentów szkoły kultywując etos Żołnierzy Armii Krajowej uczył się dla dobra Ojczyzny. Poczet Sztandarowy Okręgu AK Warszawa – Wschód reprezentowali m.in. Panowie: Wiesław Studziński, Mirosław Widlicki i Jan Kaczmarczyk. List do uczniów i uczestników uroczystości wystosowali ostatni żyjący Cichociemny Aleksander Tarnawski ps. „Upłaz” oraz senator Rzeczypospolitej, wybitny historyk prof. Jan Żaryn.

   Przemówienia wygłosili burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, poseł Kinga Gajewska i starosta powiatu wołomińskiego Kazimierz Rakowski.

   Należy podkreślić, że uroczystość przekazania sztandaru Gimnazjum im. Cichociemnych w Postoliskach zostały połączone z piknikiem rodzinnym i miasteczkiem historycznym, a główną atrakcją były skoki spadochronowe. Czterech skoczków przy aplauzie publiczności wylądowało z ogromnymi, kilkumetrowymi flagami w barwach biało – czerwonych. W ten sposób uczczono przypadający 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej.

   Nie ulega wątpliwości, że nadanie imienia szkole „Cichociemnych” oraz przebieg uroczystości na długo pozostaną w pamięci jej uczestników. Należy pogratulować dyrekcji szkoły, gronu pedagogicznemu i całej społeczności szkolnej z Postolisk wspaniałego pomysłu, który jest przejawem właściwego kultywowania tradycji historycznej i kształtowania postaw patriotycznych.

   Brawo Przyjaciele z Postolisk! Cześć i Chwała Cichociemnym – Bohaterom Polskiego Państwa Podziemnego!

Opr. W. Kolatorski
Zdjęcia Natalia Kielak