Uroczystość Rycerzy JPII


1 czerwca uczestniczyliśmy w uroczystości z okazji pierwszej rocznicy powstania Wspólnoty Gloriosa Trinita i Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, która odbyła się w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Radzyminie.

Gloriosa Trinita – jest stowarzyszeniem wiernych (katolicka wspólnota charyzmatycznoewangelizacyjna), poświęconym Trójcy Świętej, która jest wzorem rodziny doskonałej.

Natomiast zasadniczym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolików-mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie wzór osoby patrona – Świętego Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim świadectwem pokazywał jak harmonijnie można łączyć męskość i świętość zarówno dziś jak i w wymiarze uniwersalnym. Swoje powołanie Rycerze Jana Pawła II chcą realizować poprzez zaangażowanie w takie rodzaje aktywności jak: obrona wartości chrześcijańskich, dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny, promocja nauczania Jana Pawła II oraz promowanie katolickiej duchowości świeckich.

Organizacja Zakonu Rycerzy Jana Pawła II opiera się o podstawową jednostkę ustrojową Kościoła jaką jest parafia w której Bracia Rycerze, którzy koncentrują w niej swe życie religijne tworzą Chorągiew. Inicjatywa powstania Zakonu Rycerzy Jana Pawła II pojawiła się w środowisku polskich katolików świeckich i w swej intencji jest swoistym wotum wdzięczności za dar beatyfikacji umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II.

Dziękujemy za zaproszenie i możliwość uczestniczenia w tak wspaniałej uroczystości.

 

Opr. W. Kolatorski

Zdjęcia: Grzegorz Jeleń