Spotkanie ze starostą


W piątek, 31 maja dwudziestoosobowa delegacja z naszego Klubu uczestniczyła w spotkaniu ze Starostą Powiatu Wołomińskiego Adamem Lubiakiem. Podczas spotkania, które upłynęło w niezwykle miłej i życzliwej atmosferze, Pan Starosta za dotychczasową działalność w propagowaniu wartości historyczno-patriotycznych wręczył tegorocznym maturzystom – członkom Klubu im. AK, dyrektorom szkół średnich w Radzyminie, a także przedstawicielom Zarządu oraz Prezydium Rady Programowej MKH im. AK ZR okolicznościowe dyplomy-podziękowania i upominki.

W swoim wystąpieniu Pan Adam Lubiak podkreślił znaczenie tradycji historycznej, potrzebę patriotycznego wychowania młodzieży i odwoływania się do wartości narodowych. „… W dzisiejszych czasach coraz ważniejszym zadaniem i misją jest dbanie o pamięć historyczną i przekazanie kolejnym pokoleniom wiedzy o bohaterskich czynach i osobistych tragediach żołnierzy walczących o niepodległość Rzeczypospolitej. Międzyszkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej jest wzorowym przykładem, jak można zainteresować młodzież wiedzą o historii i losach naszej ojczyzny – powiedział do zgromadzonych Starosta Adam Lubiak.

W spotkaniu ze Starostą uczestniczyli: Mirosław Widlicki – prezes Okręgu Warszawa-Wschód Związku Żołnierzy Armii Krajowej, prezes Klubu Władysław Kolatorski, członkowie zarządu Klubu: Iwona Jaworska, Edyta Baranowska, Monika Kowalik, Rafał Lewandowski – przewodniczący Rady Programowej Klubu im. AK, Waldemar Lau – zastępca przewodniczącego Rady Programowej, dyrektorzy radzymińskich szkół średnich, Panie: Małgorzata Zwolska, Urszula Zimińska i Bernadetta Stwora oraz tegoroczni maturzyści: Paulina Parzych, Paulina Sobotka, Katarzyna Cybulska, Joanna Sochacka, Leszek Filipiak, Adrian Mianowski, Tomasz Kowalik, Bartosz Potęga, Filip Miękus i Patryk Kornacki.

Na zakończenie wręczyliśmy Panu Staroście Adamowi Lubiakowi okolicznościowe podziękowanie za życzliwość oraz zaangażowanie na rzecz MKH im. AK ZR.

 

Opr. W. Kolatorski

Zdjęcia: Adrian Mianowski i Leszek Filipiak