Płk Mieczysław Chojnacki “Młodzik”

Rys biograficzny.

Rys biograficzny płk. Mieczysława Chojnackiego Młodzika

 

Prezentacja o “Młodziku”.

 

Ze wspomnień Młodzika – “Pamiętam jak dziś…” (Archiwum Historii Mówionej BEP IPN).

Powrót do Polski – wstąpienie do ROAK.

 

Wspomnienia o Młodziku (nagranie Michał Kamiński).