Wpisy


Podsumowanie konkursu historycznego

W piątek, 12 stycznia 2018 r. w Sali im. Władysława Grabskiego w Narodowym Banku Polskim w Warszawie, odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom III Konkursu Historycznego „Wojna polsko – bolszewicka 1919 -1920 w obronie granic i niepodległości”. Gościem honorowym uroczystości poprowadzonej przez znaną dziennikarkę Agatę Konarską była pani Zofia Pilecka – Optułowicz – córka Rotmistrza Witolda Pileckiego, który co warto podkreślić walczył w pamiętnym 1920 roku z nawałą bolszewicką. Wśród licznie […]

DSC_9021

DSC00202

Przedstawienie w Ossowie

Czy stan wojenny był koniecznością? Czy trzeba było go wprowadzać? Dziś, po 36 latach od wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, nadal rozważamy, czy decyzja podjęta przez ówczesne władze była słuszna. 13 grudnia jest dla naszej Ojczyzny datą wyjątkową. Tego dnia w 1981 roku ruszyła machina wojenna, której ster przejął gen. Wojciech Jaruzelski. Na ulice miast wyjechały czołgi i wozy pancerne. Rozpoczęła się rozprawa z „Solidarnością”. Obywateli naszego kraju pozbawiono wolności. […]


Rocznica stanu wojennego

Wprowadzenia stanu wojennego jest jednym z najbardziej bolesnych wydarzeń w historii najnowszej Polski. Niedzielny poranek 13 grudnia 1981 roku powitał Polaków komunikatem o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całego kraju. Na ulice wyjechały czołgi, wprowadzono godzinę milicyjną i zakazano zgromadzeń publicznych. Nie ulega wątpliwości, że na wiele lat zabito wówczas entuzjazm i nadzieję narodu na przemiany demokratyczne w Polsce. Zdaniem znanego publicysty Rafała Ziemkiewicza: „… wprowadzenie stanu wojennego polegało na […]

DSC_0089

90

150. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

Zwykły, szary człowiek, w wysłużonej maciejówce, z sumiastymi wąsami i nieodłączną fajką, przez najbliższych współpracowników nazywany po prostu dziadkiem. Twórca Legionów i Niepodległej Polski, zwycięski wódz w wojnie polsko – bolszewickiej 1920 roku. Tyle wiemy o marszałku Józefie Piłsudskim, pierwszym Naczelniku państwa polskiego. Urodził się 5 grudnia 1867 roku w Zułowie, koło Wilna. Będąc młodym chłopcem obiecał sobie, że kiedyś zorganizuje powstanie i wypędzi ze swej ukochanej Ojczyzny Moskali. Wyrastał […]


Święto Niepodległości w Nadmie

W powszechnej świadomości historycznej Polaków „Listopad 1918 roku” kojarzy się z odzyskaniem Niepodległości, na którą czekało, i o którą walczyło ponad pięć pokoleń naszych przodków. Droga do Odrodzonej Rzeczypospolitej i upragnionej wolności była bardzo długa, usłana licznymi mogiłami uczestników powstań: kościuszkowskiego, listopadowego czy styczniowego. Przez cały XIX wiek swoją obecnością na polach bitew Polacy przypominali światu, że nigdy nie pogodzą się z utratą własnego państwa. Dlatego dzień 11 Listopada – […]

DSC09650

DSC09581

Pogrzeb chor. Antoniego Dołęgi ps. „Znicz”

W niedzielę, 19 listopada ośmioosobowa delegacja Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej udała się do Trzebieszowa w województwie lubelskim na uroczystości pogrzebowe chor. Antoniego Dołegi ps. „Znicz”. Wyjazd zorganizował Okręg Warszawa-Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej na czele z Panami: Mirosławem Widlickim – prezesem Okręgu i sekretarzem Wiesławem Studzińskim, natomiast ceremonia pogrzebowa została przygotowana przez Społeczny Komitet Upamiętnienia Antoniego Dołęgi i rodzinę przy wsparciu Urzędu do Spraw Kombatantów i […]


„Dobre, bo polskie”

15 listopada 2017 r. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie zainaugurowała obchody Roku Dla Niepodległej przedstawieniem artystycznym pt. „Dobre, bo polskie”. Należy podkreślić, że honorowy patronat nad tym niecodziennym przedsięwzięciem artystycznym objął senator Rzeczypospolitej prof. Jan Żaryn. W ten listopadowy wieczór w odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej naszej szkoły zasiadło wielu znamienitych gości, m.in.: senator Jan Żaryn, I Mazowiecka Wicekurator Oświaty Dorota Skrzypek, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marzena […]

DSC09140

28

Rocznica odzyskania Niepodległości w Radzyminie

11 Listopada 1918 roku to dzień szczególny w historii najnowszej Polski. To właśnie tego dnia Rzeczpospolita ponownie powróciła na mapę Europy. Po 123 latach niewoli spełniło się marzenie kilku pokoleń Polaków o życiu w Wolnym i Niepodległym kraju. W tym radosnym Święcie – obchodzonym corocznie w Radzyminie niezwykle uroczyście – uczestniczyli również członkowie Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej. Jeszcze przed rozpoczęciem uroczystej Mszy Świętej uczniowie z Branżowej […]


Wieczornica Patriotyczna dla Niepodległej

10 listopada – w Wigilię Odzyskania przez Polskę Niepodległości – uczestniczyliśmy w Wieczorze Patriotycznym, którego organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Radzymina. Wśród licznie zgromadzonej w Miejskiej Sali Koncertowej w Radzyminie publiczności było wielu znamienitych gości m.in.: radna sejmiku województwa mazowieckiego Marzena Małek, starosta powiatu wołomińskiego Kazimierz Rakowski, przewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie Krzysztof Dobrzyniecki i proboszcz radzymińskiej parafii pw. Przemienienia Pańskiego ks. Stanisław Popis. Po odśpiewaniu hymnu państwowego oraz modlitwie w […]

DSC_0046