Przy Pomniku kpt. Stefana Pogonowskiego w Wólce Radzymińskiej


14 sierpnia pod pomnikiem poświęconym poległym żołnierzom 28 Pułku Strzelców Kaniowskich z 10 Dywizji Piechoty gen. Lucjana Żeligowskiego, który znajduje się w pobliżu  Wólki Radzymińskiej, gdzie rankiem 15 sierpnia 1920 roku zacięty bój z bolszewikami stoczył oddział pod dowództwem „Bohatera Radzymina” kpt. Stefana Pogonowskiego, odbyła się uroczystość upamiętniająca 98. rocznicę „Cudu nad Wisłą”.

Zgodnie z tradycją, spotkanie patriotyczne mieszkańców dwóch gmin: Nieporętu i Radzymina zainaugurowała Polowa Msza Święta, koncelebrowana przez księży: Tomasza Osiadacza, Sławomira Brajczewskiego i Marcina Wojtczaka. Piękne kazanie odwołujące się do poświęcenia naszych przodków dla Ojczyzny oraz bohaterskiej śmierci kpt. Stefana Pogonowskiego i jego żołnierzy wprowadziło wszystkich zgromadzonych w podniosły nastrój.

Po zakończeniu  Mszy Świętej nastąpiło wprowadzenie Pocztu Sztandarowego i Kompanii Honorowej 9 Batalionu Dowodzenia w Białobrzegach pod dowództwem kpt. Michała Fliszkiewicza oraz odegranie hymnu państwowego.

Następnie wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur powitał mieszkańców i licznie przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się m.in.: Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, poseł Jan Grabiec, starosta powiatu legionowskiego Robert Wróbel, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Legionowskiego Wiesław Smoczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie Krzysztof Dobrzyniecki wraz z wiceprzewodniczącym Andrzejem Dąbkiewiczem, burmistrz Ząbek Robert Perkowski oraz pełnomocnik starosty powiatu wołomińskiego Andrzej Siarna.

Ponadto obecni byli m.in.: Dowódca 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia DG RSZ w Białobrzegach płk dypl. dr inż. Piotr Waniek, Komendant Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia DG RSZ w Białobrzegach płk Dariusz Janusz, Dowódca Ośrodka Rozpoznania Obrazowego w Białobrzegach płk Marcina Górka, Dowódca 9 Batalionu Dowodzenia płk Przemysław Kurzawiak, Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koła Powiatowego w Legionowie Cezariusz Kalinowski wraz z prezesem honorowym płk. Kazimierzem Przymusińskim, zastępca Komendanta Centrum Szkolenia Policji insp. Marcin Szyndler, a także radni, sołtysi, dyrektorzy szkół, uczniowie, harcerze oraz przedstawiciele różnych organizacji i instytucji społecznych.

Wśród licznych Pocztów Sztandarowych, dwa były z „Miasta Cudu nad Wisłą”: Poczet Towarzystwa Przyjaciół Radzymina i Branżowej Szkoły I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie. Poczet szkolny reprezentowali uczniowie: Sylwia Lipska, Patryk Kornacki i Paweł Warpas.

W trakcie wystąpienia wójt Maciej Mazur podkreślił, że właśnie w tym miejscu odwróciła się karta wojny polsko – sowieckiej, gdyż uderzenie rankiem 15 sierpnia 1920 roku oddziału dowodzonego przez por. Pogonowskiego całkowicie zaskoczyło wroga i wywołało jego chaotyczny odwrót. „Zwycięstwo Polaków w Bitwie Warszawskiej, do dzisiaj wprawia w zdumienie historyków badających to wydarzenie. Dla wielu z nich niezrozumiałe jest cudowne odrodzenie żołnierza polskiego w bitwie pod Radzyminem. (…) Potrzebna do tego była polska dusza      i wiara”.

Z kolei prezes IPN dr Jarosław Szarek podkreślił, jak istotna jest pamięć o bohaterach lokalnych, takich jak kpt. Pogonowski, gdyż to właśnie suma pamięci lokalnych stanowi pamięć narodową. „Drodzy mieszkańcy Wólki Radzymińskiej   i okolic. Przyjechałem, żeby Wam podziękować za pamięć i obecność w tym miejscu. Trzeba tę historię przekazywać następnym pokoleniom, gdyż ten czyn, to odwrócenie historii, które tutaj się odbyło zasługuje na naszą pamięć. Dziękuję Państwu, że strzeżecie tej przeszłości”.

Głos zabrał również poseł na Sejm RP Jan Grabiec, który zaznaczył, że Pomnik w Wólce Radzymińskiej, kiedyś zapomniany, jest: „…dziś bijącym sercem pamięci o bohaterach Bitwy Warszawskiej 1920 r.”

Ponadto podczas oficjalnej części uroczystości odczytano okolicznościowy list od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.

Następnie odbył się Apel Pamięci, a żołnierze z Kompanii Honorowej 9 Batalionu Dowodzenia w Białobrzegach oddali salwę honorową.

Zakończenie uroczystości stanowiła  ceremonia złożenia wieńców pod pomnikiem Poległych Kaniowszczyków. Wiązanki kwiatów w imieniu społeczności z Radzymina złożyli: przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Dobrzyniecki wraz z wiceprzewodniczącym Andrzejem Dąbkiewiczem, prezes Towarzystwa Przyjaciół Radzymina Jan Wnuk wraz z delegacją oraz dyrektor ZDZ w Radzyminie Jerzy Stwora wspólnie z dyr. szkoły Panią Hanną Rostek-Sobańską.

 

Opr. i zdjęcia W. Kolatorski