Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja


Podobnie jak w poprzednich latach, obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Radzyminie miały bardzo podniosły i uroczysty charakter. Wspólne świętowanie przez mieszkańców Gminy Radzymin 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęło się od uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, która została odprawiona w Kolegiacie pw. Przemienienia Pańskiego. Obecność licznych Pocztów Sztandarowych, a także przedstawicieli władz samorządowych i delegacji różnych instytucji oraz organizacji społecznych podkreślała wyjątkowość tego wydarzenia.

Po zakończeniu części religijnej radzymińskich obchodów – należy dodać, że 3 Maja to również Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – wszyscy udali się w uroczystym pochodzie na Plac Tadeusza Kościuszki, przywódcy insurekcji z 1794 roku.

Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego i okolicznościowych przemówieniach (m.in. burmistrza Radzymina Krzysztofa Chacińskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Dobrzynieckiego i odczytaniu przez radną Sejmiku Mazowieckiego Panią Marzenę Małek listu od senatora RP prof. Jana Żaryna) nastąpiło złożenie kwiatów oraz krótki koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Radzymińskiej Orkiestry Dętej pod dyrekcją kapelmistrza Zbigniewa Kusia.

Wypada podkreślić, że w trakcie uroczystości nastąpiło również nawiązanie do przypadającego 4 maja Dnia Strażaka. Z tej okazji za wieloletnią służbę i pracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa w naszej gminie Burmistrz Radzymina nadał prezesowi Zarządu Miejsko – Gminnego OSP druhowi Tomaszowi Żmijewskiemu wyróżnienie „Primus inter pares” im. Juliana Ochorowicza. Serdecznie gratulujemy, gdyż Pan Tomasz Żmijewski jest częstym gościem na spotkaniach organizowanych przez nasz Klub.

Podczas uroczystości 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja Poczet Sztandarowy Żołnierzy AK Obwodu „Rajski Ptak” stanowili: Amelia Tymińska, Julita Traczyk, Emilia Maniecka, Jan Sulejewski i Piotr Sokołowski. Ponadto uczniowie w imieniu Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej złożyli wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

Opr. W. Kolatorski
Zdjęcia Zbigniew Pachulski, Natalia Wrońska