76. rocznica utworzenia Obwodu AK „Rajski Ptak”


24 kwietnia z inicjatywy Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej w Miejskiej Sali Koncertowej im. Fryderyka Chopina w Radzyminie odbyła się uroczystość, której celem było oddanie hołdu żołnierzom Obwodu AK „Rajski Ptak”.

Spotkanie pod hasłem „Spod znaku Rajskiego Ptaka” zgromadziło wielu znakomitych osobistości. Honorowymi gośćmi byli: żołnierz Obwodu „Rajski Ptak”- por. Mieczysław Chojnacki ps. „Młodzik”, poseł na Sejm RP – Piotr Uściński, Marzena Małek – radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Kazimierz Rakowski – starosta powiatu wołomińskiego, Krzysztof Chaciński – burmistrz Radzymina, Krzysztof Dobrzyniecki – przewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie, ks. Stanisław Popis – proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Radzyminie, ks. prałat Tadeusz Osiński – kapelan Żołnierzy AK Okręgu Warszawa-Wschód, Mirosław Widlicki – prezes Okręgu Warszawa – Wschód ŚZŻ AK, Wiesław Studziński – wiceprezes Okręgu Warszawa – Wschód ŚZŻ AK, kpt. Krystyna Potrzebowska ps. „Jaga” – honorowy prezes Koła ŚZŻAK „Rajski Ptak” w Wołominie, kpt. Jerzy Nowickiżołnierz 6 Brygady AK Okręgu Wileńskiego, Jan Wnuk- prezes Koła ŚZŻ AK Obwód „Rajski Ptak” w Radzyminie, kpt. Stanisław Wiszniewski – 9 Batalion Dowodzenia w Białobrzegach, Józef Radzio – przewodniczący NSZZ „Solidarność” – Oddział Wołomin wraz z przedstawicielami NSZZ „Solidarność”, radni Gminy Radzymin, dyrektorzy radzymińskich szkół, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przedstawiciele Miłośników Miasta Radzymin i Bitwy Warszawskiej 1920 roku, pracownicy Urzędu Gminy Radzymin, nauczyciele i uczniowie z wszystkich radzymińskich szkół wraz z rodzicami.

Po wprowadzeniu Sztandaru Żołnierzy AK – Obwód „Rajski Ptak”, odśpiewaniu hymnu państwowego i powitaniu gości został zaprezentowany wzruszający program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie pod kierunkiem nauczycielek: Edyty Baranowskiej i Edyty Kuźkowskiej.

Modlitwę w intencji żołnierzy AK wygłosił ks. Tadeusz Osiński- kapelan Okręgu AK Warszawa – Wschód. Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie prezesa Koła ŚZŻAK w Radzyminie – Jana Wnuka, który przybliżył zebranym rys historyczny Obwodu AK „Rajski Ptak”.

Następnie w szeregi Międzyszkolnego Klubu Historycznego w Radzyminie przyjęto Szkołę Podstawową Specjalną im. Marii Konopnickiej w Radzyminie, która swoją działalność w naszym mieście rozpoczęła w bieżącym roku szkolnym. Starosta Kazimierz Rakowski razem z prezesem Mirosławem Widlickim wręczyli dyrektor szkoły Jolancie Rzeczkowskiej i nauczycielowi Mariuszowi Wardakowi statuetkę z logo Klubu i okolicznościowe znaczki potwierdzające przynależność do Klubu Międzyszkolnego im. AK.

Po czym nastąpiło podpisanie porozumienia między Klubem Historycznym im. Armii Krajowej Ziemi Radzyminskiej, który reprezentował jego prezes – Władysław Kolatorski a Szczepem 9 RDH i GZ „Labirynt” z jego przedstawicielami – phm Norbertem Krupą, phm Tomaszem Godlewskim i Katarzyną Lesiak.

Wiele emocji i wzruszeń zgromadzonym dostarczyła projekcja teledysku „Dziewczyna z granatem”, którego autorami i aktorami byli członkowie Klubu Historycznego AK w Radzyminie.

Ta niebywale ważna uroczystość stała się okazją do złożenia podziękowania Pani Hannie Stępniak, byłej przewodniczącej Rady Rodziców w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzyminie za nieocenioną pomoc i wielkie serce w kultywowaniu idei naszego Klubu Historycznego im. AK.

Praca na rzecz klubu wymaga wielkiego poświęcenia przede wszystkim ze strony jego koordynatorów, nauczycieli radzymińskich szkół, dlatego ŚZŻAK postanowił w tym dniu za trudy pracy i zaangażowanie uhonorować medalem „Za Zasługi dla Światowego Zwiazku Żołnierzy Armii Krajowej”. Odznaczeni zostali: p. Edyta Baranowska, p. Mirosława Góral, p. Monika Kowalik, p. Małgorzata Grabowska i p. Grzegorz Jeleń. Medale zasłużonym wręczyli członkowie Zarzadu Okregu Warszawa-Wschód ŚZŻAK: prezes Mirosław Widlicki i wiceprezes Wiesław Studziński.

Ta wyjątkowa uroczystość stała się też okazją do złożenia podziękowania tegorocznym maturzystom i jednocześnie absolwentom radzymińskich gimnazjów za dotychczasową współpracę. Na ręce uczniów i ich rodziców starosta wołomiński Kazimierz Rakowski, burmistrz Krzysztof Chaciński, prezes Mirosław Widlicki i prezes Jan Wnuk w asyście nauczycieli wręczyli podziękowania i okolicznościowe upominki.

Następnie Zarząd Klubu Historycznego powołał swoją – 28 osobową – Radę Programową w osobach wszystkich dyrektorów radzymińskich szkół, wybranych nauczycieli, sympatyków klubu i rodziców. Należy podkreślić, że Honorowym Członkiem Rady został ppłk prof. Jerzy Majkowski – żołnierz Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego, a obecnie Prezes Okręgu Warszawa ŚZŻAK.

W październiku 2017 r. dla klubowiczów zorganizowano jednodniową wycieczkę do Palmir, po której ogłoszono konkurs literacki i plastyczny. W czasie uroczystości 24 kwietnia burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński i przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Dobrzyniecki wręczyli laureatom nagrody.

Na koniec uroczystości został odczytany list od senatora prof. Jana Żaryna do członków Klubu w Radzyminie, który skupia już ponad 830 uczniów ze wszystkich dwunastu szkół w Gminie Radzymin. W liście Senator Rzeczypospolitej napisał: „W dniu uroczystości upamiętniającej powstanie struktur Armii Krajowej na Ziemi Radzymińskiej, chciałbym z serca Wam podziękować za żywe zainteresowanie historią – zwłaszcza tą lokalną, dotyczącą miejsca, w którym mieszkacie i uczycie się – bohaterskiej Ziemi Radzymińskiej”.

Następnie głos zabrali: radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marzena Małek i starosta powiatu wołomińskiego p. Kazimierz Rakowski, który wyraził głębokie uznanie dla działalności Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej. Pan starosta stwierdził między innymi, że idea Klubu im. AK powinna rozprzestrzenić się na cały powiat, gdyż takie przedsięwzięcia służą kultywowaniu tradycji narodowej: „Jest to szczególnie ważne w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości” – podkreślił Pan Kazimierz Rakowski.

W imieniu Zarządu Klubu i jego członków dziękujemy Panu Staroście za piękny prezent, unikatowe wydanie albumu pt. „Cud nad Wisłą: dzieła sztuki – fotografie – odezwy” (edycja w twardej oprawie, numerowana).

Uroczystość zakończyła się wygłoszeniem podziękowań, złożeniem wpisów do Księgi Pamiątkowej, zwiedzaniem wystawy poświęconej Żołnierzom Wyklętym – udostępnionej przez dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupnie Elżbietę Bielec oraz poczęstunkiem przygotowanym przez uczniów z Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie, którym kieruje Pani dyr. Bożenna Bońska.

W zamierzeniu organizatorów uroczystości jest, aby tego typu spotkania były organizowane corocznie w Radzyminie w kolejne rocznice utworzenia Obwodu AK „Rajski Ptak”.

Opr. Iwona Jaworska – członek Zarządu MKH im. AK ZR
Zdjęcia: Zbigniew Pachulski, Grzegorz Jeleń