Kołaków Pamięta – 2018!


74 lata temu  w lesie pod Kołakowem odbyła się operacja desantowa Weller 2, która miała na celu wzmocnienie struktur Armii Krajowej i organizację ruchu oporu na terenie dawnego powiatu radzymińskiego.

   „Cichociemni” to specjalnie szkoleni w Wielkiej Brytanii polscy żołnierze, których zrzucano na spadochronach na terytorium okupowanej Rzeczypospolitej. Ich zadaniem było organizowanie ruchu oporu i walka z okupantem hitlerowskim.

Jedną z takich akcji przeprowadzono w nocy z 9 na 10 kwietnia 1944 roku. Na placówkę „Imbryk” pod Kołakowemna spadochronach skoczyli: ppor. Stefan Bałuk ps. „Starba”, kpt. Benon Łastowski „Łobuz”, mjr Tadeusz Runge „Osa”, „Witold” oraz kpr. Henryk Waniek ps. „Pływak”.Odbiorem zrzutu kierował por. Jan Górski „Jastrzębiec”. Obecny był także zastępca komendanta placówki AK Małopole ppor. Tadeusz Andruszkiewicz „Zator” – nauczyciel w szkole powszechnej w Chajętach. Ponadto w osłanianiu akcji uczestniczyło kilkunastu żołnierzy Armii Krajowej z terenu Obwodu „Rajski Ptak”.

To właśnie do tamtychwydarzeń nawiązują organizowane od kilku lat przez władze samorządowe Gminy Dąbrówka  rekonstrukcje historyczne, które są świadectwem kultywowania tradycji narodowej i odwoływania się do dziejów regionu. Jest to bardzo istotne, gdyż tego typu przedsięwzięcia integrują lokalną społeczność wokół wspólnych wartościi budują poczucie własnej tożsamości.

„Kołaków Pamięta!”, czyli biegi przełajowe, rekonstrukcja zrzutu „Cichociemnych”, koncert i pokaz pirotechniczny ściągnęły ponad osiemset osób.

Na uczestników uroczystości czekały liczne dodatkowe atrakcje, m.in.: park linowy, prezentacja umundurowania GROM. Pasjonaci historii mieli okazję zobaczyć eksponaty z Muzeum Wojska Polskiego, w tym czołg -tzw. tankietkę.Należy dodać, że honorowy patronat nad uroczystością objął Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.

Witając w Kołakowie 21 kwietnia 2018 r licznie zgromadzonych gości – na czele z ministrem Mariuszem Błaszczakiem, posłem PiotremUścińskim, wicewojewodą mazowieckim Sylwestrem Dąbrowskim i starostą wołomińskim Kazimierzem Rakowskimorazmieszkańców okolicznych miejscowości wójt Gminy Dąbrówka Radosław Korzeniewski powiedział:„Wiecie, że kiedy ppor. Starba lądował tutaj na spadochronie, zrzucony w ramach operacji Weller-2, miał dokładnie 30 lat? Był w moim wieku… Zwinął spadochron i pewnie gdzieś tutaj stał, po ciemku. Trzeba też pamiętać o kilkunastu żołnierzach AK Obwodu Rajski Ptak”. (…) Dziękuję wszystkim mieszkańcom i gościom za tak liczne przybycie i uczczenie pamięci Cichociemnych i żołnierzy Armii Krajowej”.

Podczas uroczystego Apelu Pamięci pod pomnikiem Chwały Oręża Polskiego – upamiętniającego historyczny zrzut – minister Mariusz Błaszczak stwierdził:„Na pomoc okupowanej Polsce śpieszyli owiani dziś zasłużoną legendą Cichociemni , spadochroniarze, żołnierze znakomicie wyszkoleni do działań indywidualnych, specjaliści w zakresie sabotażu, dywersji, wywiadu i łączności. Wszędzie, gdzie rzucił ich rozkaz, wyróżniali się zawsze wyszkoleniem, bojową postawą oraz profesjonalizmem”.

W tej ważnej dla naszego regionu uroczystości wzięli również udział uczniowie i nauczyciele z Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej. Prawie trzydziestoosobowa delegacja aktywnie włączyła się w rocznicowe obchody Operacji Weller 2 biorąc udział w biegach, a także reprezentując Poczet Sztandarowy Żołnierzy AK Obwodu „Rajski Ptak” – uczniowie: Amelia Tymińska, Natalia Wrońska i Kacper Osuch.

Ponadto delegacja naszego Klubu wspólnie z przedstawicielką rodziców Panią Agnieszką Tymińską złożyła wiązankę kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym lądowanie „Cichociemnych” w kołakowskim lesie w kwietniu 1944 roku.

Udział tak dużej grupy uczniów w uroczystości 21 kwietnia byłby zapewne niemożliwy bez wsparcia rodziców, którzy już wielokrotnie pokazali, że zawsze możemy na Nich liczyć. W tym miejscu chcieliśmy podziękować bardzo za pomoc w organizacji wyjazdu do Kołakowa i opiekę nad młodzieżą w trakcie uroczystości: Pani Agnieszce Tymińskiej, Pani Beacie Sokołowskiej i Panu Jarosławowi Osuchowi.

Opr. W. Kolatorski

Zdjęcia: Patrycja Borkowska, G. Jeleń