Spotkanie z przedstawicielami Związku Strzeleckiego „Strzelec”


We wtorek, 10 kwietnia w dwóch radzymińskich szkołach: Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka i Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida odbyła się prezentacja Związku Strzeleckiego „Strzelec”. Pokazy miały na celu zaprezentowanie dorobku zasłużonej organizacji paramilitarnej, która  kultywuje tradycje istniejącego już w czasach II Rzeczypospolitej Związku Strzeleckiego.

Związek Strzelecki “Strzelec” jest organizacją paramilitarną zajmującą się szkoleniem młodzieży i dorosłych oraz kultywowaniem historii. Działa nieprzerwanie od 1989 r. i zrzesza blisko półtora tysiąca osób. Korzeniami swymi sięga początków XX w. W 1908 r. we Lwowie powstała tajna organizacja paramilitarna Związek Walki Czynnej. Jej celem było przygotowanie do przyszłego powstania zbrojnego zdolnego wywalczyć niepodległość dla Polski. Ze względu na duże zainteresowanie w 1910 r. powstały organizacje strzeleckie na terenie zaboru galicyjskiego. Komendantem Głównym po 1912 został Józef Piłsudski . Przed wybuchem I wojny światowej organizacjaliczyła ponad 10tys. członków.

Aktualnie Związek Strzelecki “Strzelec” zajmuje się szerzeniem postaw patriotycznych wśród młodzieży, biorąc czynny udział w uroczystościach o charakterze ogólnopolskim jak i lokalnym. Na szkoleniach kadra przekazuje swoją wiedzę z zakresumiędzy innymi medycyny pola walki, taktyk, musztry, topografii oraz dba okultywowanie historii. Członkowie uczestniczą też w zajęciach prowadzonych przez Jednostki Wojskowe w trakcie, których pozyskują wiedzę od doświadczonych żołnierzy.

Prezentacja przeprowadzona przez przedstawicieli „Strzelca”: chor. ZS Martę Adamczewską – dowódcę Jednostki Strzeleckiej 1401, sierż. ZS Pawła Skowyrskiego i strzelca Jakuba Wudarczykamiała przybliżyć funkcjonowanie jednostek strzeleckich i zachęcić uczniów do wstępowania do tego patriotycznego stowarzyszenia.

   Podjęte działania mają na celu utworzeniena terenie Gminy Radzymin drużyny, a następnie jednostki strzeleckiej.

 Opr. i zdjęcia Małgorzata Grabowska – koordynator Klubu
w ZST-Z im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie