Uroczyste ślubowanie uczniów Liceów Mundurowych PUL


W niedzielę, 20 października ponad dwudziestoosobowa delegacja MKH im. AK ZR pojechała do miejscowości Dębe Wielkie, gdzie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych Liceów Mundurowych PUL.

Stowarzyszenie Płocki Uniwersytet Ludowy już od 16 lat specjalizuje się w prowadzeniu szkół mundurowych. Obecnie na terenie Polski istnieje pięć placówek edukacyjnych PUL o charakterze proobronnym, w których edukację pobiera około 600 uczniów, wśród nich licea w Płocku, Kutnie, Ciechanowie, Wołominie i Dębem Wielkim. Placówki PUL są profesjonalnymi szkołami, których głównym celem jest przygotowanie formacyjne uczniów do pracy w służbach mundurowych. W PUL kształtowane są właściwe postawy patriotyczno-obywatelskie młodzieży. Misja szkół może być realizowana dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze oficerskiej pracującej w Stowarzyszeniu oraz przystąpienia szkół do programu pilotażowego MON dla certyfikowanych klas wojskowych.

Niedzielne uroczystości zainaugurowała Msza Święta w Kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła, celebrowana przez ks. prał. dr Dariusza Szczepaniuka – kanclerza Kurii Diecezji Warszawsko – Praskiej. W koncelebrze wzięli udział duchowni: Proboszcz Parafii – ks. gen. bryg. Sławomir Żarski wraz z kapłanami Parafii Dębe Wielkie oraz księdzem kpt. Grzegorzem Idzikiem. Podczas nabożeństwa w świątyni obecni byli uczniowie klas pierwszych oraz Poczty Sztandarowe placówek PUL z: Wołomina, Kutna, Płocka i Ciechanowa.

Po zakończeniu uroczystości religijnej pododdziały przemaszerowały na obszerny plac w pobliżu świątyni w Dębem Wielkim, gdzie rozpoczęła się oficjalna część obchodów. Rozpoczęło ją uroczyste podniesienie na maszt Flagi Państwowej RP, a następnie dowódcy poszczególnych klas pierwszych złożyli meldunki o gotowości do złożenia przysięgi.

„Jednoczyć wysiłki dla dobra szkoły, miasta i regionu. Pracować dla chwały i szczęśliwej przyszłości Polski – mojej Ojczyzny. Ślubujemy! Tak nam dopomóż Bóg” – takie właśnie słowa uczniowskiej Roty wypowiedziało chórem ok. 300 dziewcząt i chłopców z pierwszych klas liceów mundurowych, prowadzonych przez Stowarzyszenia Płockiego Uniwersytetu Ludowego. Byli to uczniowie i kadeci: I LO PUL im. 111. Eskadry Myśliwskiej w Wołominie, I LO PUL im. 4. Pułku Strzelców Konnych w Płocku, I LO PUL im. 37. Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie, I LO PUL im. 11. Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie oraz I LO PUL w Dębem Wielkim.

Kolejnym punktem obchodów były przemówienia gospodarzy i zaproszonych gości. Głos zabrali: prezes Zarządu PUL Paweł Kaczyński, wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska, starosta Powiatu Mińskiego Antoni Jan Tarczyński oraz wójt Gminy Dębe Wielkie Krzysztof Kalinowski.

Ponadto uroczystość swoją obecnością zaszczycili: starosta wołomiński Adam Lubiak, ks. prał. dr Dariusz Sczepaniuk – kanclerz Kurii Diecezji Warszawsko – Praskiej, ks. gen. bryg. Sławomir Żarski – proboszcz Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła, komendant Powiatowy Policji w Mińsku Mazowieckim insp. Sławomir Rogowski, płk Andrzej Kosieradzki – Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Praga, mjr Marek Kalinowski z 23. BLT, mjr Małgorzata Mroszczyk z Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, komendant Komisariatu w Halinowie Wojciech Wasilewski, komendant Powiatowy PSP w Wołominie bryg Andrzej Wysocki, zastępca komendanta Powiatowego PSP w Kutnie mł. bryg. Marcin Adamiak, dh Bogdan Wójcik – prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dębem Wielkim, dh Grzegorz Ostrowski – prezes OSP Dębe Wielkie, kpt. Mieczysław Cybulski ps. „Ostry” – Żołnierz NSZ, por. Leon Niegowski – prezes Honorowy Związku Inwalidów Wojennych RP, przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa-Wschód, stowarzyszeń kombatanckich z Wołomina: Związku Sybiraków, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP oraz przedstawiciele Związku Żołnierzy NSZ z Okręgu Mazowieckiego: Izabela Strojek i Paweł Karliński, Zarząd i Rada Powiatu Mińskiego, przedstawiciele Gminy Dębe Wielkie, dyrektorzy oraz młodzież ze szkół powiatu mińskiego, Marek Kowalik ze Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 RP” i mjr Ireneusz Fudała – zastępca dowódcy 64. Batalionu Lekkiej Piechoty WOT Płock.

Uroczystość ślubowania zakończyła defilada przy dźwiękach „Warszawianki”, a następnie wszyscy zgromadzeni obejrzeli spektakularne pokazy wyszkolenia sportowo-obronnego, które przygotowali starsi uczniowie I LO PUL 111. Eskadry Myśliwskiej pod kierunkiem p. Adama Drajkowskiego.

Na zakończenie gospodarze uroczystości zaprosili wszystkich uczestników spotkania w Debem Wielkim wojskową grochówką, grillowanymi kiełbaskami i przepysznym domowym ciastem, przygotowanym przez rodziców pierwszoklasistów.

Dziękujemy za zaproszenie Pani Agnieszce Kaczyńskiej – dyr. I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie, a wszystkim organizatorom gratulujemy wspaniale przygotowanej oraz wzorowo przeprowadzonej uroczystości.

Opr. W. Kolatorski

Zdjęcia: Małgorzata Goszczyńska, W. Kolatorski