Klubowe podziękowania za współpracę


Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 było czasem podsumowań, a także podziękowań za pracę na rzecz MKH im. AK ZR. 22 czerwca w kilku szkołach wręczyliśmy okolicznościowe dyplomy i podziękowania dyrektorom, nauczycielom i uczniom zaangażowanym w działalność Klubu Międzyszkolnego. Ponadto członkowie Zarządu Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK: prezes Mirosław Widlicki i wiceprezes Wiesław Studziński dokonali dekoracji odznaczeniami „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”.

W oficjalnych pismach do dyrektorów szkół kończących w tym roku kierowanie swoimi placówkami napisano: „Dziękujemy za wieloletnią i aktywną działalność społeczną oraz zaangażowanie w pracę na rzecz Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej. Powodem osobistej satysfakcji niech będzie fakt, iż działalność ta w nieoceniony sposób przyczyniła się do upowszechnienia wiedzy o historii Polski i regionu Ziemi Radzymińskiej, służąc idei krzewienia najpiękniejszych wartości patriotycznych, a w szczególności etosu Polskiego Państwa Podziemnego”. Podziękowania, oprócz wszystkich członków Zarządu MKH im. AK ZR, podpisał prezes Zarządu Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK Pan Mirosław Widlicki.

Podobne dyplomy-podziękowania otrzymali również uczniowie kończący szkołę, którzy często reprezentowali Poczet Sztandarowy radzymińskich Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu „Rajski Ptak” i byli szczególnie zaangażowani w pracę klubową (niektórzy z uczniów przez trzy lata uczestniczyli w licznych spotkaniach, konkursach, przedstawieniach artystycznych oraz uroczystościach patriotycznych, np. Nikola Kaza i Natalia Szczotka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyminie brały udział w latach 2015-2018 w około pięćdziesięciu różnych przedsięwzięciach organizacyjnych podejmowanych przez Klub).

Podziękowaliśmy również grupie nauczycieli i uczniów z Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie: Za życzliwość i dużą pomoc podczas organizacji uroczystości patriotycznej z okazji 76. rocznicy utworzenia struktur Armii Krajowej Obwodu Rajski Ptak oraz aktywny udział w realizacji zadań statutowych Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej”.

Poniżej prezentowana jest lista Osób, którym wręczyliśmy podziękowania:

Dyrektorzy szkół

Małgorzata Osiecka-Chmielewska – dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 2

im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie

Elżbieta Bielec – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie

Anna Madoń – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Michaliny Chełmońskiej – Szczepankowskiej w Słupnie

Grażyna Wardak–Dymek – dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego

im. Janiny Januszewskiej w Ciemnem

Bożenna Bońska – dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych

im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie

Hanna Rostek-Sobańska – dyrektor Branżowa Szkoła I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie

Nauczyciele z ZST-Z w Radzyminie

Ewa Starzak-Jankowska

Renata Kornacka

Anna Stefańska

Grzegorz Rudnik

Uczniowie

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie

Julia Słońska

Natalia Szczotka

Nikola Kaza

Aleksandra Magiera

Olga Matera

Karolina Wojda

Julia Koriukow

Julia Jaworska

Aleksandra Kowalik

Oliwia Szymańska

Patrycja Borkowska

Jakub Wojda

Robert Stankiewicz

– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie

Jonasz Kobiałka

Mateusz Wilkowski

Aleksandra Bąk

Mikołaj Staszewski

Mateusz Saturski

Eliasz Dzienis

Mateusz Sasin

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie

Julia Szczapa

Patrycja Sikorska

Weronika Giera

Dominika Siemieńczuk

Natalia Siemieńczuk

– Zespół Szkół Techniczno–Zawodowych im. Czesława Nowaka w Radzyminie
Izabela Urbaniak

Natalia Stokowska

Julia Rosłon

Patrycja Stańczak

Natalia Skorek

Daniel Kaza

Bernard Saks

Piotr Szczepański

Wszystkim wymienionym dyrektorom szkół, nauczycielom i uczniom dziękujemy serdecznie za pomoc, życzliwość oraz wspieranie naszej działalności. Jednocześnie życzymy wszelkiej pomyślności, spełnienia planów i zamierzeń oraz satysfakcji w życiu osobistym i w pracy społecznej.

Zarząd Międzyszkolnego Klubu Historycznego
im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej
Zdjęcia: Natalia Wrońska, Grzegorz Jeleń, Władysław Kolatorski