Zjazd Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK


W poniedziałek, 18 czerwca odbył się Zjazd Sprawozdawczy za rok 2017 Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK. Zjazd rozpoczął się o godz. 11:00 w siedzibie ZUS przy ul. 11 Listopada 15a w Warszawie i składał się z dwóch części: sprawozdania z działalności Okręgu za 2017 r. oraz uroczystości patriotycznej z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski.

Wśród uczestników Zjazdu byli prezesi Okręgów ŚZŻAK: Okręgu Warszawa – ppłk prof. Jerzy Majkowski i Okręgu Warszawa-Wschód Mirosław Widlicki, wiceprezes Okręgu Warszawa-Wschód Wiesław Studziński, przedstawiciel Zarządu Głównego ŚZŻAK Ryszard Ostrowski, Jerzy Tuszyński – członek Zarządu Okręgu Wołyńskiego ŚZŻAK, Maria Skarżyńska – przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, a także żona i córka zmarłego w zeszłym roku prezesa Okręgu ppłk. Edmunda Muszyńskiego: Teresa Muszyńska i Stefania Ausborn, prezes Koła ŚZŻAK w Łochowie Andrzej Wojciechowski.

Koło Armii Krajowej „Rajski Ptak” w Radzyminie reprezentowali: prezes Koła Jan Wnuk i Jerzy Berta. Ogółem w Zjeździe uczestniczyło 36 delegatów i 15 zaproszonych gości.

Obradom przewodniczyła Elżbieta Woźniak-Sionek z Koła ŚZŻAK w Garwolinie, a protokolantem była Elżbieta Lipińska. Po wysłuchaniu sprawozdań, udzieleniu absolutorium, wystąpieniach zaproszonych gości (m.in. prof. Jerzy Majkowski w swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę realizacji Programu Kontynuacja ŚZŻAK i integracji środowisk kultywujących tradycję Polskiego Panstwa Podziemnego) i uchwaleniu programu działania oraz wytycznych określających zadania Okręgu Warszawa-Wschód rozpoczęła się część patriotyczna poświęcona 100. rocznicy odzyskania Niepodległości.

W tej części uczestnicy Zjazdu wysłuchali czterech referatów:

– „Droga do Niepodległości Polski” – Stanisław Śledański,

– „Powstanie i działalność Obwodu Rajski Ptak w Radzyminie” – Jan Wnuk,

– „Ważniejsze bitwy na obszarze Okręgu Warszawa-Wschód” – Mirosław

Widlicki,

– „Potrzeba patriotycznego wychowania młodzieży na przykładzie

Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi

Radzymińskiej – Marcin Polak.

Ponadto pięciu osobom zaangażowanym w pracę na rzecz Okręgu Warszawa-Wschód wręczono odznaczenia „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”. Odznaczenia otrzymali:

– por. Urszula Styś ps. „Chmurka” – Koło „Rajski Ptak Wołomin

– Hanna Wilhelmi – członek zarządu środowiska białostockiego ŚZŻAK

– Elżbieta Lipińska – sekretarz Zarządu Okręgu Warszaw –Wschód

– Maria Skarżyńska – przewodnicząca Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ

Solidarność” Region Mazowsze

– Ireneusz Jastrzębski – mjr DS. „Strzelec, członek Koła „Opocznik” ŚZŻAK

W zjeździe uczestniczyła również delegacja uczniów z naszego Klubu. Przedstawicielami MKH im. AK ZR byli: Aleksandra Bąk, Karolina Radek, Wiktoria Grzeszczuk, Mateusz Wilkowski i Mikołaj Staszewski. W trakcie spotkania niezwykle uzdolnione artystycznie uczennice z Radzymina zaśpiewały piękne utwory patriotyczne pt.: „Jedna chwila”, Taki Kraj”, „Ostatnia kula” i „Kochana Polsko”.

W trakcie swojego wystąpienia, Marcin Polak – prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wodyńskiej w prezentowanym referacie pt. „O potrzebie patriotycznego wychowania młodzieży” często odwoływał się do działalności i efektów w pracy patriotyczno-wychowawczej Klubu Międzyszkolnego im. AK w Radzyminie.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie, a delegacji uczniów za godne reprezentowanie Klubu podczas Zjazdu Okręgu Warszawa – Wschód ŚZŻAK.

Opr. W. Kolatorski
Zdjęcia Mikołaj Staszewski