Pogrzeb śp. Andrzeja Wojciechowskiego


Człowiek żyje tak długo,
jak długo trwa pamięć o nim”.

27 czerwca towarzyszyliśmy w ostatniej drodze naszego Przyjaciela śp. Andrzeja Wojciechowskiego – prezesa Koła ŚZŻAK w Łochowie. To wielka strata dla społeczności lokalnej i środowisk kultywujących pamięć o Polskim Państwie Podziemnym oraz odwołujących się do wartości, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Zmarły przez całe życia był wierny przesłaniu zawartemu w słowach: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Śp. Andrzej Wojciechowski był wspaniałym, niezwykle prawym, mądrym i ciepłym człowiekiem. Sprawował funkcję prezesa Koła ŚZŻAK w Łochowie i jednocześnie był członkiem Zarządu Okręgu Warszaw-Wschód ŚZŻAK.

Jego patriotyzm, przywiązanie do tradycji i wartości narodowych mogą być wzorem do naśladowania. Dla Niego słowa „Bóg, Honor i Ojczyzna” miały realną wartość, były zapisane w sercu, a także stanowiły przesłanie i cel wszystkich przedsięwzięć, które podejmował w życiu.

Był przyjacielem Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej i zawsze mogliśmy liczyć na Jego pomoc i życzliwość. Często przyjeżdżał do Radzymina na uroczystości organizowane przez Klub im. AK. Na zawsze pozostaną w pamięci te ulotne chwile, gdy był razem z nami, cieszył się z sukcesów i wspierał w chwilach trudnych. Było dla nas ogromnym zaszczytem, że często podczas różnych uroczystości patriotycznych zakładał koszulkę naszego Klubu.

Zmarłemu, w Jego ostatniej drodze towarzyszyła ponad czterdziestoosobowa delegacja Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej. Swoją obecnością, reprezentując również Poczet Sztandarowy żołnierzy AK spod znaku „Rajskiego Ptaka”, młodzi mieszkańcy Radzymina po raz kolejny potwierdzili, że mają wielki szacunek dla Osób kultywujących wartości narodowe i są przywiązani do tradycji historycznej. Najważniejsze, że „Chcą Pamiętać” o Osobach, które były i są prawdziwymi autorytetami.

Podczas ceremonii pogrzebowej w Kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Łochowie, zmarłego śp. Andrzeja Wojciechowskiego – w imieniu całego Klubu Międzyszkolnego im. AK – pożegnali uczniowie: Julia Koriukow i Mikołaj Staszewski. Jakże wymownie zabrzmiały słowa pięknego wiersza księdza Jana Twardowskiego:

Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.

Tak jakbyś nie chciał, swym odejściem smucić…

tak jakbyś wierzył w godzinę rozstania,

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”.

Wspomnienia to dar łączący nas tu na Ziemi z tymi, którzy są w Niebie u boku Pana. Koją ból, przywołują uśmiech i pozwalają z nadzieją patrzeć w przyszłość. Dlatego pielęgnujmy wspomnienia przywołując w myślach śp.: Andrzeja Wojciechowskiego. W tym miejscu należy jeszcze raz przytoczyć słowa ks. Jana Twardowskiego: „Można odejść na zawsze, by stale być blisko”.

Spoczywaj w pokoju… Drogi Przyjacielu!

Opr. W. Kolatorski
Zdjęcia Grzegorz Jeleń