Pożegnanie mjr. Józefa Roguszewskiego ps. „Stary”

Odchodzą kolejni Żołnierze Armii Krajowej. 20 lipca dotarła do nas bardzo smutna wiadomość, że w wieku 90 lat odszedł na wieczną wartę mjr Józef Roguszewski ps. „Stary” – jeden z ostatnich Żołnierzy AK Obwodu „Rajski Ptak”, prezes Koła ŚZŻAK w Wyszkowie.

Śp. mjr Józef Stanisław Roguszewski urodził się 10 czerwca 1928 roku w Pogorzelcu. Walcząc o Wolną Polskę w szeregach Armii Krajowej, dał się poznać – mimo młodego wieku – jako żołnierz niezwykle obowiązkowy, odważny i zdecydowany. Był bardzo wysoko oceniany przez dowództwo Obwodu AK „Rajski Ptak”. Jego przełożony por. Mirosław Wyszyński ps. „Dołhun” – komendant lokalnych struktur AK powierzał „Staremu” ważne zadania, m.in. utrzymywanie łączności z por. dr. Konstantym Ślidziewskim ps. „Lustański”, kierownikiem służby sanitarnej w Ośrodku AK Wyszków, który wykonywał operacje rannych partyzantów w klasztorze sióstr Loretanek w Loretto.

Po zakończeniu II wojny światowej Józef Roguszewski był szykanowany przez władze komunistyczne. Do końca życia pozostał wierny ideałom i etosowi Armii Krajowej. Dlatego słowa „Bóg, Honor i Ojczyzna” miały dla Niego szczególne znaczenia. Należy podkreślić, że zmarły był  długoletnim nauczycielem oraz wychowawcą młodzieży, który starał się przekazywać swoim uczniom wartości patriotyczne.

We wtorek, 24 lipca delegacja z naszego Klubu towarzyszyła w ostatniej drodze mjr. Józefa Roguszewskiego. Liczne Poczty Sztandarowe i przedstawiciele różnych organizacji społecznych i instytucji publicznych oddały hołd Bohaterowi Polskiego Państwa Podziemnego, m.in.: młodzież z wyszkowskich szkół, Poczty Sztandarowe Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK, Obwód AK „Opocznik”, Obwód AK „Rajski Ptak” – Koła w Radzyminie i Wyszkowie, piłsudczycy ze Związku Piłsudczyków RP Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego – Okręg Nadbużański w Wyszkowie, delegacja Straży Miejskiej w Wyszkowie oraz Kompania Honorowa WP. Wśród oficjalnych delegacji byli m.in.: Szef Gabinetu Politycznego MON Łukasz Kudlicki, Prezes Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK Mirosław Widlicki, a także przedstawiciele Urzędu Miasta, delegacja WKU na czele z komendantem Leszkiem Wieczorkiem, burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski wraz z dyrektorem MiGOK w Łochowie Arturem Lisem, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości oraz organizacji i stowarzyszeń z całego regionu.

Podczas Mszy Świętej pogrzebowej w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rybienku Leśnym głos zabrali: Szef Gabinetu Politycznego MON Łukasz Kudlicki oraz Prezes Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK Mirosław Widlicki, który przypomniał drogę życiową mjr. Józefa Roguszewskiego.

Następnie wszyscy udali się na miejscowy cmentarz, gdzie śp. mjr Józef Roguszewski spoczął w rodzinnym grobowcu.

Wolna Polska to wspólne dobro, okupione krwią naszych przodków. Dlatego wszystkim, którzy walczyli w obronie Ojczyzny należy się nasz szacunek i pamięć. Kultywując tradycję związaną z Polskim Państwem Podziemnym dajemy wyraz przywiązania do własnej tożsamości narodowej.

Cześć Twojej pamięci Majorze! Spoczywaj w pokoju!

 Opr. W. Kolatorski
Zdjęcia Natalia Wrońska