Archiwum dnia: 27 czerwca 2018


Pogrzeb śp. Andrzeja Wojciechowskiego

„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim”. 27 czerwca towarzyszyliśmy w ostatniej drodze naszego Przyjaciela śp. Andrzeja Wojciechowskiego – prezesa Koła ŚZŻAK w Łochowie. To wielka strata dla społeczności lokalnej i środowisk kultywujących pamięć o Polskim Państwie Podziemnym oraz odwołujących się do wartości, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Zmarły przez całe życia był wierny przesłaniu zawartemu w słowach: Bóg, Honor, Ojczyzna. Śp. Andrzej Wojciechowski był […]