Uczniowie z Gminy Radzymin w hołdzie dla Niepodległej


Dzień 11 listopada 1918 roku urasta w dziejach naszego narodu do rangi symbolu i ma szczególne znaczenie pod względem historyczno – patriotycznym.

Zakończenie I wojny światowej, w której legły w gruzach trzy mocarstwa rozbiorowe, witała Odrodzona Polska jako początek swej niepodległości. Z gmachów publicznych zniknęły wreszcie obce flagi, czarne orły oraz plakaty z zarządzeniem władz okupacyjnych. 11 Listopada zapoczątkował nową kartę w dziejach Rzeczypospolitej. Spełniły się wreszcie marzenia kilku pokoleń Polaków o życiu w wolnej i suwerennej Ojczyźnie. W tym miejscu można przytoczyć słowa pięknego wiersza, który powstał w okresie międzywojennym.

Zerwałeś Orle, nasz Biały, kajdany

I już swobodny wzleciałeś w przestworza

Wzrok Twój ogarnia i bory łany

Od Tatr śnieżystych do polskiego morza”.

100-lecie odzyskania Niepodległości jest dzisiaj okazją do wspólnego świętowania tej radosnej rocznicy. W okolicznościowym artykule prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda napisał: „Jestem głęboko przekonany, że stulecie odzyskania niepodległości to sprawa bliska sercom wszystkich Polaków. Ogromnie zależy mi na tym, aby jubileusz stał się świętem całej polskiej wspólnoty i by każdy z nas, obywateli Rzeczypospolitej, czuł się zaproszony nie tylko do udziału w uroczystościach i innych wydarzeniach rocznicowych, ale przede wszystkim do ich współtworzenia”.

Kultywując tradycję związaną ze Świętem Niepodległości i dając wyraz przywiązaniu do własnej tożsamości narodowej, członkowie naszego Klubu postanowili aktywnie włączyć się w przygotowania obchodów rocznicowych na terenie Gminy Radzymin. Dlatego, po kilku tygodniach przygotowań do tego trudnego pod względem logistycznym przedsięwzięcia, 13 czerwca 2018 r. kilkuset uczniów z MKH im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej, harcerzy ze Szczepu 9 RDH i GZ „Labirynt”, uczniów ze wszystkich radzymińskich szkół i dzieci z Przedszkola nr 2 wzięło udział w nagraniu fragmentu spotu filmowego pt. „Młodzi mieszkańcy z Gminy Radzymin w hołdzie dla Niepodległej”.

Momentem kulminacyjnym było rozwinięcie 123. metrowej flagi w barwach narodowych. Miejsce i czas nagrania było upamiętnieniem 19. rocznicy wizyty Świętego Jana Pawła II na Cmentarzu Poległych w Radzyminie (13 czerwca 1999 roku), a jednocześnie symbolicznym nawiązaniem do obchodów stulecia odzyskania Niepodległości.

Dziękujemy Wszystkim – uczniom, rodzicom, nauczycielom, przedstawicielom władz samorządowych i różnych organizacji społecznych – za życzliwość i pomoc w realizacji naszego projektu. Prezentacja całego spotu filmowego nastąpi po koniec września, tuż przed 100. rocznicą odzyskania Niepodległości.

Opr. Magdalena Krysiak
Zdjęcia Grzegorz Jeleń