Uroczystość na Cmentarzu Poległych


Wydarzeniem, które na trwałe zapisało się w ponad pięćsetletnich dziejach Radzymina była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II na miejscowym Cmentarzu Poległych. 13 czerwca 1999 roku Ojciec Święty – Honorowy Obywatel Radzymina – modlił się wspólnie z jego mieszkańcami przy żołnierskich mogiłach poległych w obronie stolicy przed agresją sowiecką.

Podczas wizyty w „Mieście Cudu nad Wisłą” Święty Jan Paweł II powiedział: „Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę. I dlatego noszę w sobie od urodzenia wielki dług w stosunku do tych, którzy wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za to swoim życiem. Tutaj, na tym cmentarzu, spoczywają ich doczesne szczątki. Przybywam tu z wielką wdzięcznością, jak gdyby spłacając dług za to, co od nich otrzymałem”.

Dwa miesiące później, 15 sierpnia 1999 roku w trakcie uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pałacu Apostolskim w Castel Gandolfo Papież dodał: „Wśród wszystkich miejsc, które dane mi było nawiedzić w Polsce w czerwcu, w szczególny sposób zapadł mi w serce Radzymin. (…) Zawsze myślę, co by było, gdyby nie było tego Radzymina, tego Cudu nad Wisłą”.

W tym roku uroczystość na Cmentarzu Poległych w Radzyminie miała wyjątkowo podniosły charakter, gdyż z okazji 19. rocznicy wizyty Świętego Jana Pawła II w naszym mieście nastąpiło odsłonięcie pomnika upamiętniającego tamto historyczne wydarzenie. Pomnik Papieża Polaka powstał w ramach Radzymińskiego Budżetu Obywatelskiego dzięki poparciu mieszkańców całej gminy, którzy głosowali na ten projekt.

Rzeźbę wykonaną z brązu umieszczono obok zbiorowej mogiły poległych w obronie Warszawy przed inwazją bolszewicką w sierpniu 1920 roku, dokładnie w tym miejscu, gdzie 19 lat temu przebywał i modlił się Ojciec Święty Jan Paweł II. Pomysłodawcą projektu budowy pomnika jest Mirosław Jusiński, dyrektor Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Natomiast projektantami oraz wykonawcami pomnika Papieża Jana Pawła II są mieszkańcy Gminy Radzymin: plastyczka Beata Aleksandrowicz i dr hab. prof. Maciej Aleksandrowicz z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Obchody rocznicowe rozpoczęła uroczysta Masza Święta, koncelebrowana przez: ks. Stanisława Kucia (gospodarza i współorganizatora wizyty św. Jana Pawła II w Radzyminie w 1999 roku), obecnego proboszcza parafii pw. Przemienienia Pańskiego ks. Stanisława Popisa, a także ks. Łukasza Tarasiuka z parafii Świętego Jana Pawła II w Radzyminie. Obecność licznych Pocztów Sztandarowych, przedstawicieli władz samorządowych, zaproszonych goście i mieszkańców Gminy Radzymin była dowodem pamięci o wizycie i nauczaniu Papieża Polaka oraz przejawem kultywowania jakże ważnej dla lokalnej społeczności tradycji historyczno-patriotycznej.

Przemawiając do zgromadzonych na radzymińskiej nekropolii burmistrz Krzysztof Chaciński powiedział: „Rzeźba jest w moim odczuciu jedną z najpiękniejszych w Polsce i jestem dumny, że udało nam się w taki sposób uczcić pamięć o papieskiej wizycie i utrwalić nauczanie Jana Pawła II. Wsparcie, jakie projekt stworzenia pomnika zdobył w ramach Budżetu Obywatelskiego jest dowodem na to, że mieszkańcy Radzymina – Miasta Papieskiego – pamiętają i składają hołd naszemu Wielkiemu Rodakowi”.

Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonali: burmistrz Krzysztof Chaciński, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Dobrzyniecki, starosta powiatu wołomińskiego Kazimierz Rakowski, Jan Wnuk (burmistrz Radzymina podczas wizyty Ojca Świętego w 1999 roku) oraz pomysłodawca budowy pomnika dyrektor Mirosław Jusiński.

Następnie ks. dziekan Stanisław Popis razem ks. prał. Stanisławem Kuciem (gospodarzem i współorganizatorem wizyty św. Jana Pawła II w Radzyminie) poświęcili pomnik, a radni i przedstawiciele samorządu złożyli bukiety chabrów (kwiaty te są symbolem papieskiej wizyty w Radzyminie w 1999 roku.).

W uroczystości wzięło udział prawie 50 przedstawicieli naszego Klubu, a uczniowie: Zuzanna Żmijewska, Amelia Tymińska, Jan Sulejewski i Piotr Sokołowski reprezentowali Poczet Sztandarowy Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu „Rajski Ptak”.

Link do strony poświęconej wizycie Świętego Jana Pawła II w Radzyminie.

http://www.radzymin.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=193&strona=1

Opr. i zdjęcia W. Kolatorski