Uroczystość zorganizowana przez NSZZ „Solidarność” Oddział Wołomin


W sobotę, 15 grudnia uczestniczyliśmy we wspaniałej uroczystości patriotycznej i spotkaniu opłatkowym, które zostały przygotowane przez Radę NSZZ „Solidarność” Oddział Wołomin na czele z przewodniczącym Józefem Radzio.

Podczas Mszy Świętej, którą odprawił ks. Grzegorz Idzik – kapelan Związku Strzeleckiego Strzelec, uczniowie z naszego Klubu reprezentowali Poczet Sztandarowy radzymińskich Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu „Rajski Ptak”. Po złożeniu kwiatów pod Tablicą Pamiątkową w Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie i odsłonięciu obelisku upamiętniającego 100 – lecie odzyskania Niepodległości, wszyscy zaproszeni Goście ze starostą Adamem Lubiakiem i radną sejmiku mazowieckiego Katarzyną Lubiak udali się do Ossowa.

W trakcie obchodów rocznicowych w Ossowie uczniowie z trzech szkół w Gminie Radzymin:  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Księżnej Eleonory Czartoryskiej, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Praxis w Łąkach Radzymińskich i Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida zaprezentowali piękny montaż słowno-muzyczny poświęcony ofiarom stanu wojennego w Polsce. Autorkami scenariusza i opiekę nad młodymi wykonawcami sprawowały Panie: Gabriela Oleksy, Edyta Kuźkowska i Anna Górska-Peć. W spektaklu wystąpili: Julianna Grala, Paulina Jankowska, Aleksandra Bąk, Karolina Radek, Wiktoria Grzeszczuk, Piotr Marzoch, Przemysław Gajda, Szymon Furman i Tomasz Czuba.

Łzy wzruszenia i owacja publiczności były nagrodą za to przejmujące i stojące na wysokim poziomie artystycznym widowisko.

Dziękujemy dyrektorom wymienionych szkół, Paniom: Agnieszce Deptule, Beacie Nadratowskiej-Grali i Urszuli Zimińskiej za życzliwość oraz pomoc w zorganizowaniu przedstawienia, natomiast uczniom: Amelii Tymińskiej, Zuzannie Żmijewskiej i Danielowi Kopeckiemu za godne reprezentowanie Pocztu Sztandarowego radzymińskich Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu „Rajski Ptak”.

Dziękujemy również za zaproszenie Panu przewodniczącemu NSZZ „Solidarność” Oddział Wołomin  Panu Józefowi Radzio i życzymy wytrwałości w kontynuowaniu tradycji patriotycznej związanej z najnowszą historią Polski.

Opr. W. Kolatorski

Zdjęcia: Amelia Tymińska i Zuzanna Żmijewska