Wigilia MKH im. AK ZR


W piątek, 14 grudnia w gościnnych murach Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie, odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej.

W tym roku, liczna i stale powiększająca się społeczność Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej po raz pierwszy miała możliwość spotkania się i podzielenia opłatkiem na klubowej Wigilii.

Świąteczne spotkanie zorganizowane z inicjatywy Zarządu MKH im. AK Ziemi Radzymińskiej oraz działającej przy klubie Rady Programowej, zaszczyciło swoją obecnością wielu znamienitych gości, a wśród nich m.in.: kapelan Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK ks. prał. Tadeusz Osiński, prezes Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK Mirosław Widlicki wraz z wiceprezesem Zarządu Wiesławem Studzińskim, prezes Koła Krajowego „Opocznik” ŚZŻAK Grażyna Rudnik, przewodniczący NSZZ Solidarność Oddział Wołomin Józef Radzio, przewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie Piotr Rembelski wraz z wiceprzewodniczącym Wiesławem Solarzem, wiceburmistrz Radzymina Krzysztof Dobrzyniecki, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Cezary Wnuk wraz z byłym starostą, a obecnie radnym powiatowym Kazimierzem Rakowskim, prezes Towarzystwa Przyjaciół Radzymina Jan Wnuk, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Radzyminie dh Tomasz Żmijewski, dyrektor CUW Krzysztof Czuba.  Wśród licznie zgromadzonych nie zabrakło również dyrektorów szkół i nauczycieli, przedstawicieli różnych organizacji i instytucji społecznych, rodziców uczniów, członków Rady Programowej MKH im. AK ZR i przyjaciół Klubu. Obecne były delegacje młodzieży ze szkół w Gminie Radzymin oraz I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie.

Wszystkich zgromadzonych, serdecznie powitał pan Władysław Kolatorski – prezes MKH im. AK Ziemi Radzymińskiej, jego twórca i główny architekt sukcesu organizacji, która obecnie zrzesza już blisko tysiąc uczniów ze wszystkich szkół znajdujących się na terenie Gminy Radzymin. W krótkim wystąpieniu prezes Kolatorski podsumował działalność klubu w mijającym 2018 roku, pokrótce opowiedział o planach na najbliższą przyszłość oraz złożył wszystkim zgromadzonym najserdeczniejsze życzenia świąteczno-noworoczne.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście: Mirosław Widlicki, Cezary Wnuk, Piotr Rembelski, Krzysztof Dobrzyniecki i Kazimierz Rakowski. „Ten Klub to wspaniały przykład tego, że chcieć to znaczy móc. To wzór dla całego powiatu wołomińskiego” – podkreślił były starosta wołomiński, składając gratulacje prezesowi Władysławowi Kolatorskiemu i przekazując serdeczne życzenia młodzieży.
Ciepłych słów młodzieży i Zarządowi MKH im. AK ZR nie szczędził także kapelan Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK ks. prał. Tadeusz Osiński, który wraz z księżmi: Kamilem Wdowiakiem i Łukaszem Tarasiukiem dokonał aktu pobłogosławienia białego chleba – opłatka.

Zgromadzeni wspólnie odśpiewali najbardziej patriotyczną z tradycyjnych polskich kolęd „Bóg się rodzi”, a następnie dzieląc się opłatkiem, złożyli sobie najlepsze życzenia.

Atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia podtrzymał mini koncert kolęd w wykonaniu uczennic: Wiktorii Grzeszczuk i Karoliny Radek pod opieką p. Iwony Jaworskiej.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy zasiedli do wigilijnej wieczerzy. (Wyśmienite świąteczne specjały oraz profesjonalną obsługę kelnerską zapewnili utalentowani uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie i ich opiekunowie z Panią Ewą Starzak-Jankowską na czele).

W rodzinnej atmosferze długo dyskutowano zarówno o sprawach narodowych, jak i mniej poważnych. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali skromny upominek, w postaci kalendarzyka patriotycznego na 2019 rok, przygotowanego przez MKH im. AK Ziemi Radzymińskiej.

W imieniu redakcji „Kuriera W” Zarządowi, Młodzieży i Wszystkim Sympatykom MKH im. AK Ziemi Radzymińskiej składamy gorące życzenia Zdrowych, Rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia i Wszelkiej Pomyślności w nadchodzącym, 2019 roku.

Opr. Rafał Lewandowski – przewodniczący Rady Programowej MKH im. AK ZR

Zdjęcia: Piotr Sokołowski i Cezary Marczuk