37. rocznica stanu wojennego w Polsce


13 grudnia, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłk. pil. Mariana Pisarka i Szkole Branżowej I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie odbyły się okolicznościowe uroczystości poświęcone wydarzeniom, które 37 lat temu odcisnęły tragiczne piętno w najnowszych dziejach Polski.

We wstępie do uroczystości rocznicowej w „Stalowej Jedynce” Pani Iwona Jaworska powiedziała: Spotykamy się dzisiaj – w rocznicę stanu wojennego – aby oddać hołd wszystkim, którzy walczyli z systemem komunistycznym o Wolną Polskę. Dla waszego pokolenia to już tylko historia, natomiast dla wielu dorosłych: rodziców i dziadków – tamte wydarzenia są ważnym okresem w ich biografii”.

Montaż słowno- muzyczny w wykonaniu uczniów przybliżył uczniom najważniejsze wydarzenia i skutki stanu wojennego. Po odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego”, uczennica kl. III d gimnazjum Oliwia Ziarnik zaprezentowała wzruszający wiersz pt. „Dni grudniowe”.

Ponadto w nastrój grudnia 1981 roku wprowadził wszystkich zgromadzonych w szkolnej sali gimnastycznej uczniów i nauczycieli krótki film dokumentalny zatytułowany „Stan wojenny w Polsce – co musisz o nim wiedzieć”?, a następnie Piotr Sokołowski – ucz. kl. IIId wykonał piękny utwór  barda „Solidarności” Jacka Kaczmarskiego pt. „Mury”.

Później, prowadząca uroczystość Julia Górecka – kl. IIIc zapowiedziała wykonawców poezji stanu wojennego, która jest świadectwem czasów, gdy próbowano zdusić nadzieję i zabić rodzącą się wolność. Wiersze pt. „Barykada” oraz „Rocznica” przedstawili: Bartosz Gajda i Maja Traczyk – uczniowie kl. IIId.

Na zakończenie odbyła się prezentacja zdjęć z okresu stanu wojennego oraz wspólne odśpiewanie utworu Jana Pietrzaka pt. „Żeby Polska była Polska”.

Tego same dnia, z inspiracji Pani Bernadetty Stwory – dyrektor Szkoły Branżowej I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego, odbył się uroczysty Apel poświęcony ofiarom stanu wojennego. W ten sposób radzymińska młodzież oddała hołd wszystkim walczącym o Wolną Ojczyznę.

Nie ulega wątpliwości, że były to bardzo potrzebne i emocjonujące lekcje historii. Tego typu spotkania są znakomitym sposobem wyrażenia przez Nas  pamięci dla ofiar systemu komunistycznego w Polsce i szacunku dla bohaterów stanu wojennego.

Opr. W.Kolatorski

Zdjęcia: Bernadetta Stwora, Natalia Wrońska, Cezary Marczuk