Wycieczka z Pawłowic


W sobotę, 22 czerwca gościliśmy w Radzyminie wycieczkę wiernych z Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Pawłowicach (powiat sochaczewski) z proboszczem ks. dr. Jarosławem Wojcieskim na czele. Po zwiedzeniu Kolegiaty Przemienienia Pańskiego w Radzyminie, po której oprowadził znakomity znawca dziejów radzymińskiej świątyni Pan Włodzimierz Popławski, wszyscy udali się na Cmentarz Poległych. Goście z Pawłowic zapoznali się z najważniejszymi wydarzeniami związanymi z bitwą pod Radzyminem w 1920 roku, znaczeniem „Cudu nad Wisłą” dla dalszych dziejów Polski, historią cmentarza i przebiegiem wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Radzyminie w czerwcu 1999 roku.

****************

Parafię w Pawłowicach erygowano prawdopodobnie w XIII wieku z części parafii kampinoskiej. Do rozwoju parafii przyczynił się Stanisław Pawłowski herbu Pierzchała (ok. 1390-1439), pochodzący z Pawłowic lub Gnatowic.

Pierwszy, drewniany kościół w późniejszych latach popadał w  ruinę, dlatego staraniem biskupa poznańskiego Jana Tarnowskiego w 1598 roku wzniesiono na tym samym miejscu nową budowlę, także drewnianą. Nosiła ona wezwanie takie jak dzisiaj. Kolejny kościół wzniósł w 1739 lub 1759 roku Walenty Łuszczewski, starosta sochaczewski, właściciel Pawłowic.

Obecny kościół murowany pochodzi z lat 1802-1805. Jego fundatorem był Józef Rusiecki, miecznik sochaczewski i kolejny właściciel Pawłowic.

Kościół posiada jedną nawę. Wzniesiono go na planie prostokąta. Zastosowane środki wyrazu przez architekta spowodowały, że nawiązuje on do nurtu neoklasycyzmu. Otoczony jest murowanym ogrodzeniem z 4 kaplicami i bramą z 1802 roku. Świątynia od zachodu posiada wieżę wtopiona w korpus. Wewnątrz świątyni na uwagę zasługuje klasycystyczny ołtarz główny z 1810 roku z rzeźbami świętych (prawdopodobnie św. Pawła Apostoła i św. Stanisława, biskupa i męczennika), w którego głównym polu znajduje się rzeźbiony późnogotycki krucyfiks z I połowy XVI wieku. Rolę zasuwy spełnia do dziś obraz ukazujący scenę męczeństwa św. Bartłomieja. Namalowany został w 1905 roku przez Józefa Chełmońskiego. W zwieńczeniu ołtarza zobaczyć możemy obraz  Boga Ojca z XIX wieku. Obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem, św. Rozalii oraz św. Pawła pochodzą z połowy XIX wieku.

Patron Parafii w Pawłowicach Święty Bartłomiej jest jednym z dwunastu Apostołów, których wybrał Jezus spośród kilkudziesięciu uczniów. W ikonografii św. Bartłomiej jest przedstawiany w długiej tunice, przepasanej paskiem, czasami z anatomiczną precyzją jako muskularny mężczyzna. Bywa ukazywany ze ściągniętą z niego skórą. Jego atrybutami są: księga, nóż i zwój.

 

Opr. W. Kolatorski

Zdjęcia Julia Górecka