Uczniowie ze Słupna z wizytą u Młodzika


27 lutego, z okazji zbliżającego się Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie, wspólnie z nauczycielką historii Edytą Baranowską odwiedziły kpt. Mieczysława Chojnackiego ps. „Młodzik”. 

Spotkanie z jednym z ostatnich Żołnierzy Armii Krajowej i „Żołnierzy Wyklętych” było dla młodzieży niezwykłym przeżyciem i wspaniałą, żywą lekcją historii. Należy podkreślić, że uczniowie ze szkoły w Słupnie biorą od kilku lat  udział w projekcie edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Łączka i inne miejsca poszukiwań”. 

Do udziału w tegorocznej edycji projektu IPN, którego pomysłodawcą jest Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki, zaproszeni zostali uczniowie siódmych i ósmych klas szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Projekt poświęcony jest poszukiwaniom nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimu totalitarnego. Uczestnicząc w sześciu spotkaniach, uczniowie poznają rolę, jaką w poszukiwaniach odgrywają różne dziedziny nauki (m.in. archeologia, antropologia, genetyka), zdobywają wiedzę o historii poprzez losy ludzi, uczą się poszanowania dla życia ludzkiego oraz odpowiedzialności za swoje czyny i decyzje. Finał, który odbędzie się 8 kwietnia, będzie okazją do zaprezentowania swoich refleksji w postaci etiud filmowych dotyczących problematyki poruszanej w ramach projektu.

Na przykładzie uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Słupnie widać, że edukacja historyczna i wychowanie patriotyczne uczniów są jednym z priorytetów w działalności szkół w Gminie Radzymin. Wielkie Brawa dla Dyrektorów Szkół, Uczniów, Nauczycieli i Rodziców!

 

Opr. i zdjęcia W. Kolatorski