Zebranie Zarządu MKH im. AK ZR


28 lutego w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie odbyło się Zebranie Zarządu i Rady Programowej MKH im. AK ZR z udziałem prezesa Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK Mirosława Widlickiego oraz Jana Wnuka i Jerzego Berty – przedstawicieli Zarządu Koła AK „Rajski Ptak” w Radzyminie. Gościem zebrania był Bogdan Grzenkowicz – przewodniczący Komitetu Pamięci im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

W trakcie spotkania przedstawiono sprawozdanie z działalności Klubu za 2018 rok oraz przyjęto plan działań w bieżącym roku, m.in. dokonano wyboru sekretarza Klubu, którym została Małgorzata Popławska – uczennica ZST-Z im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie.

Głos zabrali przedstawiciele Rady Programowej Klubu: Jan Wnuk – zreferował plan opieki nad miejscami pamięci w Gminie Radzymin, a  przewodniczący Rady Programowej Klubu Rafał Lewandowski zaprezentował – odwołując się do struktur Obwodu AK „Rajski Ptak” –  program edukacji historycznej dla dzieci i młodzieży z Gminy Radzymin.

Prezes Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK Mirosław Widlicki zwrócił uwagę na dotychczasowe dokonania Klubu oraz podkreślił potrzebę edukacji historycznej dzieci i młodzieży

Ponadto Zarząd Klubu zaakceptował propozycję nawiązanie współpracy z I LO PUL w Wołominie, a także zaangażowanie się w przygotowania do III Biegu „Młodzika” i planowane przedsięwzięcia związane z obchodami 100. rocznicy bitwy pod Radzyminem w 1920 roku.  

 

Opr. W. Kolatorski

Zdjęcia: Grzegorz Jeleń