Święto Narodowe Trzeciego Maja


Uchwalona w 1791 roku Konstytucja była ostatnią próbą ratowania Rzeczpospolitej Obojga Narodów przed utratą niepodległości. Była również dowodem zdolności narodu polskiego do naprawy kraju i wyrazem patriotyzmu różnych warstw społecznych. Dlatego w narodowej tradycji Święto Trzeciego Maja zajmuje obecnie drugie miejsce zaraz po Jedenastym Listopada. Święto przypomina nam wysiłki patriotów, którzy podjęli się trudnego zadania reformy państwa chylącego się ku upadkowi. Konstytucja 3 Maja przeszła do historii jako druga na świecie, po konstytucji amerykańskiej z 1787 roku, a pierwsza w Europie przed konstytucją francuską. Jej idee na trwałe zapadły w sercach Polaków, dostarczając wzorów do naśladowania oraz dając przykłady postaw patriotycznych.

Z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja uczniowie z MKH im. AK ZR, wspólnie z przedstawicielami Towarzystwa Przyjaciół Radzymina złożyli wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Tadeusza Kościuszki, przywódcy insurekcji z 1794 roku. Nasz Klub reprezentowała młodzież z kilku szkół średnich: Szkoła Branżowa I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie, Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Radzyminie, I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie i Technikum nr 20 im. Władysława Grabskiego w Warszawie. 

 

Opr. i zdjęcia W. Kolatorski