Przy grobach Żołnierzy Armii Krajowej


29 grudnia odwiedziliśmy warszawskie cmentarze: Cmentarz Komunalny Północny i Cmentarz Wawrzyszewski, gdzie spoczywają żołnierze Armii Krajowej, w tym Przyjaciele naszego Klubu. Spacerując alejami Cmentarza Północnego udaliśmy się na grób zmarłej w listopadzie 2019 roku kpt. Krystyny Potrzebowskiej ps. „Jaga – łączniczki w radzymińskim Obwodzie Armii Krajowej „Rajski Ptak”. Miesiąc wcześniej delegacja z naszego Klubu towarzyszyła w ostatniej drodze Pani Kapitan, która często była na uroczystościach organizowanych w Radzyminie i zawsze wspominamy „Jagę” jako niezwykle prawą i dobrą Osobę, która swoim życiem pokazała na czym polega patriotyzm oraz wierność wartościom narodowym i etosowi Armii Krajowej.     

Na Cmentarzu Wawrzyszewskim byliśmy przy grobie ppłk. Edmunda Muszyńskiego ps. „Krzemień”, długoletniego prezesa Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK. 11 lat temu, podczas uroczystości na Cmentarzu Poległych w Radzyminie – z okazji 70 rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego – wówczas mjr Edmund Muszyński powiedział, że „…młodzi mieszkańcy Radzymina są depozytariuszami etosu Armii Krajowej i to na nich spadnie za kilka lat obowiązek organizowania uroczystości patriotycznych”.

Po latach należy stwierdzić, że uczniowie z naszego miasta spełniają oczekiwania Pana Pułkownika, gdyż doceniają dokonania swoich Przodków oraz kultywują wartości patriotyczne, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Dlatego można wyrazić przekonanie, że młodzież z Radzymina nigdy nie zapomni o bohaterach Polskiego Państwa Podziemnego.

Przy grobach kpt. Krystyny Potrzebowskiej i ppłk. Edmunda Muszyńskiego odmówiliśmy modlitwę oraz zapaliliśmy znicze. Niech Spoczywają w Pokoju!

 

Opr. i zdjęcia W. Kolatorski