Archiwum dnia: 3 maja 2020


Święto Narodowe Trzeciego Maja

Uchwalona w 1791 roku Konstytucja była ostatnią próbą ratowania Rzeczpospolitej Obojga Narodów przed utratą niepodległości. Była również dowodem zdolności narodu polskiego do naprawy kraju i wyrazem patriotyzmu różnych warstw społecznych. Dlatego w narodowej tradycji Święto Trzeciego Maja zajmuje obecnie drugie miejsce zaraz po Jedenastym Listopada. Święto przypomina nam wysiłki patriotów, którzy podjęli się trudnego zadania reformy państwa chylącego się ku upadkowi. Konstytucja 3 Maja przeszła do historii jako druga na świecie, po […]