Rocznica utworzenia Obwodu AK „Rajski Ptak”


Decyzja o powstaniu struktur Armii Krajowej na terenie byłego Powiatu Radzymińskiego zapadła podczas narady przywódców organizacji niepodległościowych, która odbyła się w mieszkaniu ppor. Henryka Kutznera ps. „Doliwa” w kwietniu  1942 roku przy ul. 11 Listopada w Radzyminie. Z ramienia ZWZ w naradzie uczestniczył mjr. Witold Kitkiewicz ps. „Marian” z Wołomina, który przewodniczył rozmowom. Dowództwo KOP reprezentowali ppor. Edward Tronowski ps. „Trompczyński” i ppor. Leonard Stecewicz ps. „Sęk”. Oprócz wymienionych w naradzie uczestniczyli jeszcze inni przedstawiciele ZWZ, KOP i NOW przybyli z terenu powiatu oraz kilku przedstawicieli władz naczelnych tych organizacji z Warszawy. Obwód obejmował cały powiat radzymiński, także gminy: Somianka, Pniewo, Wyszków oraz Łochów. Organizacyjnie Obwód należał do Obszaru Warszawskiego AK i jego podokręgu Warszawa Wschód, a jego pierwszym komendantem został mjr Witold Kitkiewicz ps. „Marian”.

Łącznie w Obwodzie było około 4 tysięcy żołnierzy zorganizowanych w 57 plutonach liniowych piechoty, plutonach specjalistycznych i służbach. Komendantami placówki V, obejmującej  miasto Radzymin, byli kolejno: ppor. Edward Tronowski ps. „Trąmpczyński”, ppor. Leonard Stacewicz „Sęk” i ppor. Jan Władysław Gorączkowski ps. „Szczupak”.

Od kilku lat z okazji święta radzymińskich Żołnierzy Armii Krajowej spod znaku „Rajskiego Ptaka” organizowane były okolicznościowe uroczystości patriotyczne. Niestety, w tym roku trzeba było ograniczyć wszelkie przedsięwzięcia organizacyjne i dlatego tylko symbolicznie oddaliśmy hołd Bohaterom Polskiego Państwa Podziemnego.

W południe, 22 kwietnia młodzi mieszkańcy Radzymina, uczniowie z Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej udali się na miejscowe cmentarze, aby zapalić znicze i przy żołnierskich mogiłach odmówić modlitwę w intencji Żołnierzy Obwodu AK „Rajski Ptak”. Następnie delegacja pojechała do Rejentówki, gdzie zapalono znicze przy Tablicy Pamiątkowej poświęconej Oddziałowi Specjalnemu AK pod dowództwem ppor. Tadeusza Abramskiego ps. „Szaruga”.

Cześć i Chwała Bohaterom!!!

 

Opr. i zdjęcia W. Kolatorski