Archiwum dnia: 22 kwietnia 2020


Rocznica utworzenia Obwodu AK „Rajski Ptak”

Decyzja o powstaniu struktur Armii Krajowej na terenie byłego Powiatu Radzymińskiego zapadła podczas narady przywódców organizacji niepodległościowych, która odbyła się w mieszkaniu ppor. Henryka Kutznera ps. „Doliwa” w kwietniu  1942 roku przy ul. 11 Listopada w Radzyminie. Z ramienia ZWZ w naradzie uczestniczył mjr. Witold Kitkiewicz ps. „Marian” z Wołomina, który przewodniczył rozmowom. Dowództwo KOP reprezentowali ppor. Edward Tronowski ps. „Trompczyński” i ppor. Leonard Stecewicz ps. „Sęk”. Oprócz wymienionych w […]