Msza za śp. mjr. Mieczysława Chojnackiego


We wtorek, 21 stycznia ok. godz. 10.00 dotarła do nas niezwykle smutna informacja, że zmarł radzymiński Bohater Armii Krajowej mjr Mieczysław Chojnacki.

Od prawie miesiąca bardzo niepokoiliśmy się o stan zdrowia naszego „Młodzika”, dlatego wieczorem 21 stycznia o godz.18.00 – z inicjatywy uczniów i nauczycieli z MKH im. AK ZR – miała odbyć się Msza Święta w Kolegiacie pw. Przemienienia Pańskiego w Radzyminie z prośbą o zdrowie dla ciężko chorego „Młodzika”.
Pan Mieczysław Chojnacki był jednym z ostatnich żyjących Bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego podczas II wojny światowej, więźniem stalinowskich katowni, żołnierzem Radzymińskiego Obwodu Armii Krajowej „Rajski Ptak” oraz Honorowym Obywatelem Radzymina.

W tej sytuacji Msza św. odbyła się za spokój duszy i wieczne zbawienie dla zmarłego. W nabożeństwie uczestniczyło wielu uczniów z Klubu im. AK. Pan Mieczysław Chojnacki był założycielem i od kilku lat Honorowym Prezesem MKH im. AK ZR.

Dzieci i młodzież modlitwą i chwila zadumy oddali hołd Człowiekowi, dla którego słowa: Bóg-Honor-Ojczyzna miały przez całe życie realną wartość i były zapisane w sercu.

Spoczywaj w Pokoju Panie Majorze!!!

Opr. W. Kolatorski

Zdjęcia Grzegorz Jeleń