MKH im. AK ZR uczcił rocznicę powstania Armii Krajowej


We wszystkich szkołach należących do MKH im. AK ZR odbyły się uroczyste apele poświęcone 77. rocznicy przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Uczniowie i nauczyciele ze szkół w Gminie Radzymin wzięli udział w okolicznościowych spotkaniach, podczas których zaprezentowano historię powstania oraz znaczenie tej największej Armii Podziemnej w dziejach okupowanej Europy.

Jeszcze przed rozpoczęciem apeli z okazji powstania Armii Krajowej delegacja uczniów udała się na radzymińskie cmentarze, gdzie zapalono znicze na grobach Bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego.

Uczniowie zrzeszeni w Międzyszkolnym Klubie Historycznym im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej przygotowali również okolicznościowe gazetki ścienne, przy których uczniowie rozpoczynali niezwykłą podróż w głąb historii naszego narodu i „krok po kroku” poznawali dzieje Tych dla, których walka o niepodległą Polskę była  celem życia, a Bóg i Honor były najważniejszymi wartościami.

Przysięga Armii Krajowej

„W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Marii Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej Rzeczpospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało.

Tak mi dopomóż Bóg”!

Opr. Grzegorz Jeleń, W. Kolatorski

Zdjęcia: nauczyciele-koordynatorzy z MKH im. AK ZR