O Żołnierzach Wyklętych w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyminie


We wtorek, 3 marca uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie uczcili pamięć Żołnierzy Wyklętych. Podobnie jak w ubiegłych latam, przygotowania rozpoczęły się jeszcze przed feriami (m.in. przygotowano okolicznościowe gazetki i przeprowadzono w poszczególnych klasach pogadanki dotyczące żołnierzy AK, którzy po zakończeniu II wojny światowej wystąpili przeciwko nowemu okupantowi ze Wschodu).   

Wspólna, uroczysta akademia szkolna, z udziałem Pocztu Sztandarowego szkoły była zwieńczeniem podjętych wcześniej działań. Dla uczniów „Stalowej Jedynki” pamięć o Bohaterach Niezłomnych jest czymś oczywistym, co potwierdzili podczas uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kobyłce, w której uczestniczyło ponad 150 uczniów szkoły.

Aby umożliwić udział we wspomnianej uroczystości jak największej grupie uczniów z poszczególnych klas, przeprowadzono ją dwukrotnie. Po odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego”, zgromadzeni w szkolnej sali gimnastycznej obejrzeli  montaż słowno-muzyczny, którego bohaterami byli Żołnierze Wyklęci. Znakomicie dobrana poezja i muzyka sprawiły, że wszystkim udzielił się nastrój powagi i zadumy nad losem tysięcy naszych Przodków, którzy poświęcili życie walcząc o Wolną Ojczyznę.     

Gratulujemy uczniom klas 7a i 8a – pod kierunkiem Pani Iwony Jaworskiej – wspaniałego i niezwykle wzruszającego programu artystycznego poświęconego Bohaterom Niezłomnym, a Pani Iwonie Smoczyńskiej dziękujemy za oprawę plastyczną uroczystości.

Opr. W. Kolatorski

Zdjęcia Grzegorz Jeleń