Zjazd Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK


28 czerwca dziesięcioosobowa delegacja MKH im. AK ZR uczestniczyła w Zjeździe Sprawozdawczym Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele Koła ŚZŻAK w Radzyminie z prezesem Janem Wnukiem i wiceprezesem Jerzym Bertą na czele.

W trakcie zjazdu przedstawiono sprawozdanie z działalności Okręgu za rok 2018, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i Sadu Koleżeńskiego, a także przyjęto program działania i wytyczne określające zadania Okręgu Warszawa-Wschód w kolejnych latach.

Następnie pięciu prezesów i wiceprezesów Kół ŚZŻAK, za swoją działalność mającą na celu kultywowanie tradycji związanej z Armią Krajową, otrzymało Medale „Pro Patria”. To zaszczytne wyróżnienie otrzymali:

– Zbigniew Ruczaj, prezes Koła ŚZŻAK-Środowisko Białystok,

– Zbigniew Majchrzak, prezes Koła ŚZŻAK w Ciechanowie,

– Antoni Frąckiewicz, prezes Koła „Gołąb” ŚZŻAK w Garwolinie,

– Bogdan Grzenkowicz, prezes Koła „Rajski Ptak” w Wołominie,

– Jerzy Berta, wiceprezes Koła „Rajski Ptak” w Radzyminie.

W imieniu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaczenia wręczył płk Mirosław Demediuk.

W dalszej części zjazdu zaprezentowano cztery referaty:

– Stanisław Śledański ps. „Długi” – „Powstanie i działalność ŚZŻAK”,

– Mirosław Widlicki – „Drogi Generałów związanych z odzyskaniem

  Niepodległosci”,

– Jan Wnuk – Drogi Żołnierzy AK z Rajskiego Ptaka do Wolnej Polski”,

– Zbigniew Ruczaj – „Życiorysy bohaterów walki o Wolną Poskę gen. Stanisława

  Karolkiewicza ps. Szczęsny i gen. Władysława Liniarskiego ps. Mścisław”.

Na zakończenie uzdolnieni artystycznie uczniowie z Radzymina  wystąpili z krótkim recitalem utworów patriotycznych. Nasi klubowicze: Zuzanna Jabłecka, Lena Wardakowska, Natalia Moskal, Andżelika Słońska, Natalia Wrońska i Fryderyk Wardakowski zaprezentowali utwory: „Ojczyzno ma”, „Niepodległa-Niepokorna”, Kochana Polska” i „Żeby Polska była Polską”. Pomoc techniczną podczas koncertu zapewnili uczniowie Mateusz Wilkowski i Cezary Marczuk. Występ młodych wykonawców wywołał łzy wzruszenia i aplauz uczestników Zjazdu.

 

Opr. W. Kolatorski

Zdjęcia: Grzegorz Jeleń, Cezary Marczuk