W Muzeum Rakowiecka 37


W środę, 20 lutego delegacja MKH im. AK ZR uczestniczyła w dyskusji historycznej poświęconej kpt. Romualdowi Rajsowi ps. „Bury”. Spotkanie odbyło się w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, a prelegentami byli: dr Kazimierz Krajewski, dr Wojciech Jerzy Muszyński, mec. Grzegorz Wąsowski, Michał Ostapiuk i prowadzący – Michał Wołłejko.

Na początku spotkania został odczytany listem od syna kpt „Burego”, który nie mógł przybyć na debatę z powodów zdrowotnych. Swoje słowo skierował do dyrektora Muzeum Jacka Pawłowicza, uczestników debaty i jej prowadzącego. Fragment listu brzmiał: „Szanowni Państwo, często zadaję sobie pytania: dlaczego spośród wielu Żołnierzy Wyklętych, mój śp. Ojciec jest szczególnie »Podwójnie Wyklęty«?”.  

Wspaniali historycy, znakomici znawcy tematyki związanej z konspiracją niepodległościową po II wojnie światowej przybliżyli nam sylwetkę kpt. „Burego” – dowódcy 1 kompani szturmowej 3 Wileńskiej Brygady AK, a następnie dowódcy 3 Brygady Wileńskiej NZW, który w pokazowym procesie został skazany w dniu 1 października 1949 roku na karę śmierci. Kapitana Romualda Rajsa spotkał los tysięcy Żołnierzy Wyklętych skazanych na śmierć przez stalinowskich oprawców.

Po zakończeniu spotkania zapaliliśmy znicze przy tablicach z nazwiskami Patriotów zamordowanych przez UB i Służbę Bezpieczeństwa. Należy podkreślić, że w wyjeździe do Warszawy towarzyszył nam Pan Waldemar Lau, działacz „Solidarności” i więzień polityczny w okresie PRL, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Programowej naszego Klubu.

 

Opr. W. Kolatorski

Zdjęcia: Grzegorz Jeleń