Obchody Święta Niepodległości w Radzyminie


11 listopada obchodziliśmy w całej Polsce Święto Niepodległości. Po zakończeniu Mszy Świętej za Ojczyznę odprawionej w radzymińskiej Kolegiacie, zgromadzeni w świątyni pw. Przemienienia Pańskiego udali się na plac przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

W obchodach przy pomniku przywódcy insurekcji z 1794 roku, obok strażackiej kompanii honorowej złożonej z Pocztów Sztandarowych jednostek OSP z terenu gminy Radzymin, a dowodzonej przez dh Kazimierza Wielochę, udział wzięły także liczne Poczty Sztandarowe organizacji społecznych i placówek oświatowych, w tym poczet I LO PUL im. 111 Eskadry Myśliwskiej w Wołominie. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła jak zawsze niezawodna Radzymińska Orkiestra Dęta.

W tegorocznych obchodach udział wzięli licznie przybyli goście, a wśród nich m.in.: poseł Jan Grabiec, poseł Piotr Uściński, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Konrad Rytel, reprezentujący starostę członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego Paweł Dąbrowski, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Cezary Wnuk, radna powiatowa Marta Rajchert, radni miejscy na czele z przewodniczącym Piotrem Rembelskim, burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński wraz z zastępcami: Krzysztofem Dobrzynieckim i Andrzejem Noconiem, dziekan radzymiński ks. prał. Stanisław Popis, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży ks. Emil Parafiniuk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie bryg. Andrzej Wysocki, prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP dh Tomasz Żmijewski, Komendant Policji w Radzyminie podinspektor Rafał Trzaskoma i jego zastępca nadkom. Mariusz Sycik, prezes Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. AK Ziemi Radzymińskiej Władysław Kolatorski wraz z młodzieżą oraz delegacje instytucji i organizacji społecznych.

Witając uczestników uroczystości burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński powiedział, że: „droga Polski do niepodległości była bardzo długa i bardzo krwawa od momentu utraty tego, co jest najcenniejsze dla państwowości. (…) W dniu urodzin Rzeczypospolitej, życzę nam wszystkim Polakom, żebyśmy mieli szczęście do dobrego przywództwa, dobrych dyplomatów i żebyśmy nigdy więcej nie musieli płacić ceny naszego życia w obronie naszej Ojczyzny”.

Następnie głos zabrali poseł Piotr Uściński i poseł Jan Grabiec, którzy nawiązali w swoich przemówieniach do radosnych dni Listopada 1918 roku. Po przedstawicielach Sejmu RP, wystąpił członek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, Paweł Dąbrowski, który odczytał okolicznościowy list od starosty Adama Lubiaka: „Dziś obchodzimy 101. rocznicę odzyskania niepodległości. Jest to nie tylko święto, ale też wielki symbol umiłowanej przez Polaków wolności. Świętując to wielkie wydarzenie pamiętajmy o Tych, którzy oddali swe życie na ołtarzu Ojczyzny. Miejmy w pamięci wysiłek i ofiarę Tych, dzięki którym odzyskaliśmy niepodległość i troszczmy się o nią każdego dnia, aby pokolenia, które przyjdą po nas powiedziały tak: Oni prawdziwie służyli Ojczyźnie” – brzmiało przesłanie, skierowane przez Pana Starostę w liście do mieszkańców Radzymina.

Po zakończeniu wystąpień okolicznościowych przyszedł czas na wzruszającą ceremonię, podczas której burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w Radzyminie Piotrem Rembelskim, dopełnili uroczystego aktu wręczenia Zbigniewowi Pachulskiemu – znanemu społecznikowi i fotografowi radzymińskiej historii Nagrody Burmistrza Radzymina „Primus inter Pares im. Juliana Ochorowicza”.

Oficjalną część obchodów zakończyła ceremonia złożenia wieńców pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Następnie, wszyscy zgromadzeni przy akompaniamencie orkiestry odśpiewali Hymn Państwowy w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu”.

Po wspólnym śpiewaniu można było posilić się gorącą grochówką serwowaną przez harcerzy ze Szczepu 9 Radzymińskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych „Labirynt”. Na koniec, wszystkich zaproszono do Miejskiej Sali Koncertowej na okolicznościowy koncert Radzymińskiej Orkiestry Dętej, występ chóru CANTO ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupnie oraz spektakl pt. „Żołnierz i salonowiec, czyli Piłsudski i Paderewski na polską nutę” w wykonaniu młodzieży Teatru „Maskarada” oraz z udziałem znanych aktorów scen polskich.

 

Opr. Rafał Lewandowski

Zdjęcia: Magdalena Bąkowska, W. Kolatorski