Nadanie Szkole Podstawowej w Brudkach Starych imienia Żołnierzy Armii Krajowej


12 października 2019 r. odbyła się uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Brudkach Starych imienia Żołnierzy Armii Krajowej. W tej niezwykłej, wspaniale przygotowanej uroczystości patriotycznej uczestniczyła również siedemnastoosobowa delegacja MKH im. AK ZR.

Uroczystość poświęcenia i nadania Sztandaru uświetnili swoją obecnością: przedstawiciele Okręgu Warszawa-Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Koła Krajowego „Opocznik” ŚZŻAK, księża z Kościoła pw. Narodzenia NMP w Wąsewie i ks. Jerzy Błaszczak. Przedstawiciele władz samorządowych oraz różnych organizacji i instytucji społecznych: Rafał Kowalczyk- wójt Gminy Wąsewo, Grzegorz Jaworski – przewodniczący Rady Gminy Wąsewo, Mirosław Augustyniak – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Józef Rostkowski – wicestarosta Powiatu Ostrowskiego, radni powiatowi i radni Gminy Wąsewo, prezesi instytucji funkcjonujących w Gminie Wąsewo, dyrektorzy instytucji i szkół, członkowie grup rekonstrukcyjnych, rodzice i nauczyciele, mieszkańcy Brudek Starych i okolicznych miejscowości.

Uroczystość rozpoczęła się „Procesją z Dziejów Polski”. Podczas Mszy św. proboszcz parafii ks. Leszek Rukat poświęcił  Sztandar ufundowany szkole przez rodziców.

Po zakończeniu uroczystości religijnej w kościele w Wąsewie, gdzie nasi uczniowie reprezentowali Poczet Sztandarowy radzymińskich żołnierzy Armii Krajowej Obwodu „Rajski Ptak” oraz Poczty Sztandarowe: Okręgu AK Warszawa-Wschód oraz Sztandar „Opocznika”, dalsza część spotkania miała miejsce w wielkim namiocie usytuowanym przy budynku szkolnym w Brudkach Starych.

Na początku głos zabrała dyrektor szkoły Pani Izabela Zalewska. W uzasadnieniu wyboru Patrona, dyrektor szkoły,  stwierdziła, iż przez cały czas szkoła czerpie naukę z bohaterskich postaw i działalności Żołnierzy AK. Jak podkreśliła dyrektor szkoły: „Naszą misją jest celebrowanie tradycji i przeszłości, która jest opoką, na niej budujemy przyszłość i kształtujemy w uczniach  nieprzemijające, uniwersalne wartości”.

W trakcie części oficjalnej głos zabrali również zaproszeni goście, przyjaciele i partnerzy szkoły. Miedzy innymi historię zasłużonej Szkoły Podstawowej w Brudkach Starych przedstawiła Pani Mirosława Rosińska, były dyrektor tejże placówki. Następnie Grzegorz Jaworski – przewodniczący Rady Gminy Wąsewo odczytał okolicznościową uchwałę o nadaniu Publicznej Szkole Podstawowej w Brudkach Starych imienia Żołnierzy Armii Krajowej, a Rafał Kowalczyk – wójt Gminy Wąsewo złożył na ręce Pani Dyrektor Akt Nadania. Należy podkreślić, że przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego wręczył szkole Medal Pamiątkowy „Pro Masovia”.

Następnie w obecności licznych Pocztów Sztandarowych i zaproszonych gości, uczniowie  złożyli ślubowanie na otrzymany Sztandar oraz odśpiewali hymn szkoły. Po wspaniałej i niezwykle wzruszającej części artystycznej nastąpiły podziękowania, prezenty i życzenia dla całej szkolnej społeczności w Brudkach Starych.

W czasie przerwy można było obejrzeć ciekawą prezentację eksponatów historycznych  z okresu II wojny światowej, porozmawiać z uczniami i nauczycielami, dokonać wpisu do Księgi Pamiątkowej oraz zwiedzić budynek szkoły.

Z okazji święta naszych Przyjaciół w Brudkach Starych gratulujemy Dyrekcji Szkoły, Gronu Pedagogicznemu, Uczniom i Rodzicom wyboru Patrona Szkoły, a także życzymy wspaniałych sukcesów, wielu radosnych chwil oraz realizacji wszystkich zamierzeń. Niech pamięć o Żołnierzach Armii Krajowej będzie dla całej społeczności szkolnej lekcją patriotyzmu, drogowskazem w pracy wychowawczej i na trwałe wpisze się w tradycję Szkoły.  

Uczniowie, Zarząd i Rada Programowa Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej.

 

Opr. W. Kolatorski

Zdjęcia: Dominika Skibowska, Maciej Wroniuk, Grzegorz Jeleń