Msza Święta w intencji ppłk. Edmunda Muszyńskiego i dr. Piotra Kurka

DSC_4379

W piątek, 22 września w radzymińskiej Kolegiacie pw. Przemienienia Pańskiego została odprawiona Msza Święta w intencji zmarłych w czasie wakacji ppłka Edmunda Muszyńskiego ps. „Krzemień” – żołnierza Armii Krajowej, prezesa Okręgu Warszawa Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i dr. Piotra Kurka – przewodniczącego Komisji ds. Młodzieży ŚZŻAK.

Msza Św. koncelebrowana przez ks. Łukasza Lacha i ks. prałata Tadeusza Osińskiego – kapelana Okręgu Warszawa Wschód ŚZŻAK miała niezwykle podniosły charakter. Świadczyła o tym obecność Pocztów Sztandarowych ze wszystkich szkół w Gminie Radzymin, których uczniowie należą do Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej. W ten sposób dzieci i młodzież z naszej gminy okazały modlitewną pamięć o Osobach, które przyczyniły się do powstania Klubu im. AK.

Wspólnie z uczniami i nauczycielami w radzymińskiej świątyni modlili się członkowie Rodzin naszych zmarłych Przyjaciół: Teresa Muszyńska z córką Stefanią i Maria Kurek z córka Ewą, żołnierz Armii Krajowej radzymińskiego Obwodu „Rajski Ptak” por. Mieczysław Chojnacki ps. „Młodzik”, uczestnik Powstania Warszawskiego, członek Zarządu Głównego ŚZŻAK – ppłk Jerzy Majkowski ps. „Czarny” wraz z żoną Barbarą, Krzysztof Dobrzyniecki – przewodniczący Rady Miejskiej w Radzyminie, członkowie Zarządu Okręgu Warszawa – Wschód Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej: prezes Mirosław Widlicki i sekretarz Wiesław Studziński, Grażyna Rudnik – prezes Koła Krajowego AK „Opocznik”, Jerzy Tuszyński – członek zarządu Okręgu Wołyńskiego AK, Andrzej Wojciechowski – prezes Koła AK w Łochowie i mjr. Zbigniew Ratyński reprezentujący Koło AK w Węgrowie, Państwo Danuta i Zbigniew Kaszlejowie z Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie, dyrektorzy szkół: Elżbieta Jeleń, Hanna Rostek-Sobańska i Anna Madoń, przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Radzymina: prezes Jan Wnuk, Hanna Grzegorek i Jerzy Berta, przedstawiciele Stowarzyszenia Aktywnych 50+ Państwo Krystyna i Janusz Rasińscy, a także liczni mieszkańcy naszego miasta.

W kazaniu ks. Łukasz Lach nawiązał do tradycji związanej z Armią Krajową i potrzebie wychowania młodego pokolenia w duchu patriotyzmu. To właśnie do tych wartości, mających wymiar uniwersalny, często odwoływali się w pracy z młodzieżą ppłk Edmund Muszyński i dr Piotr Kurek.

Na zakończenie Mszy ks. Tadeusz Osiński w krótkim przesłaniu do wiernych stwierdził, że słowa przysięgi składanej przez żołnierzy AK, której fragment brzmiał: „W obliczu Boga Wszechmogącego… przysięgam być wiernym Ojczyźnie, Rzeczypospolitej Polskiej – aż do ofiary życia mego” – mają znaczenie ponadczasowe i winny być głęboko zapisane w sercu każdego Polaka.

Po odśpiewaniu słynnej pieśni religijno – patriotycznej „Boże, coś Polskę”, uczestnicy nabożeństwa opuścili w zadumie radzymińską kolegiatę. Wspólna modlitwa była głębokim przeżyciem duchowym i jednocześnie najlepszym dowodem pamięci o zmarłych.

Następnie udaliśmy się – na zaproszenie Pani dyrektor Elżbiety Jeleń – do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka, gdzie mogliśmy porozmawiać z rodzinami zmarłych i wyrazić swoje współczucie po śmierci Osób, które były również nam bardzo bliskie. W imieniu wszystkich członków Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej podarowaliśmy rodzinom śp. Edmunda Muszyńskiego i śp. Piotra Kurka portrety oraz wiersz, które są przejawem szacunku, wsparcia oraz wspólnego przeżywania i łączenia się w bólu po śmierci tak niezwykłych ludzi – wielkich patriotów, kustoszów pamięci narodowej i autorytetów dla współczesnej młodzieży.

Wieczorem pojechaliśmy jeszcze na Cmentarz Poległych w Radzyminie, aby na mogile Bohaterów Polskiego Państwa Podziemnego złożyć wiązankę kwiatów i zapalić biało-czerwone znicze.

W tym miejscu chcieliśmy gorąco podziękować za okazaną nam życzliwość Panu organiście Robertowi Gawrońskiemu.

Opr. W. Kolatorski
Zdjęcia Grzegorz Jeleń