38. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce


Kolejne rocznice wprowadzenia stanu wojennego przywracają pamięć o tym niezwykle bolesnym wydarzeniu w historii najnowszej Polski. Niedzielny poranek 13 grudnia 1981 roku powitał Polaków komunikatem o wprowadzeniu na terenie całej Polski stanu wojennego. Na ulice wyjechały czołgi, wprowadzono godzinę milicyjną i zakazano zgromadzeń publicznych. Nie ulega wątpliwości, że na wiele lat zabito wówczas entuzjazm i nadzieję narodu.

W piątek, 13 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie odbył się uroczysty Apel poświęcony 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Uczeń prowadzący okolicznościowe spotkanie w „Stalowej Jedynce” stwierdził: Spotykamy się dzisiaj – w rocznicę stanu wojennego – aby oddać hołd wszystkim, którzy walczyli z systemem komunistycznym o Wolną Polskę”.   

W ten sposób społeczność szkolna uczciła pamięć o Tych, którzy przeciwstawili się decyzji ówczesnych władz PRL i stanęli do walki o godność narodu. Spotkanie było wyrazem szacunku dla działaczy NSZZ „Solidarność”, ofiar systemu komunistycznego w naszym kraju i stanowiło swoistą lekcję historii dla młodego pokolenia Polaków.

Podczas uroczystości z udziałem Pocztu Sztandarowego Szkoły zaprezentowano poezję i utwory muzyczne nawiązujące do czasów stanu wojennego. Uczniowie kl. VIIa: Patrycja Kalinowska,  Roksana Dziewulska i Jakub Wójcik przedstawili piękne wiersze pt.: „Dni grudniowe”, „Barykada” oraz „Rocznica”, natomiast Zuzanna Jabłecka z kl. VIc i Jakub Czerniec – absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie, po mistrzowsku wykonali utwory pt. „Mury” i hymn Solidarności „Żeby Polska była Polską”. Oprawę artystyczną przygotowała polonistka Pani Iwona Jaworska, a  prowadzącym Apel był uczeń kl. VIIe Oskar Stachyra.

 

Opr. W. Kolatorski

Zdjęcia Grzegorz Jeleń