Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego


26 stycznia – z okazji 156. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego uczniowie z MKH im. AK ZR zapalili znicze przy obelisku upamiętniającym mieszkańców Radzymina, którzy zginęli w trakcie powstania 1863-1864 r. Delegację młodzieży stanowili: Angelika Słońska, Mateusz Wilkowski i Janusz Wojda z Branżowej Szkoły I Stopnia im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie. Powstanie Styczniowe było największym zrywem narodowo-wyzwoleńczym w XIX wieku. Podczas insurekcji stoczono ponad 1,2 tys. bitew i potyczek, a przez szeregi powstańcze przeszło ok. 200 tys. osób. W latach 1863 – 1864 kilkunastu mieszczan radzymińskich brało udział w walkach oddziału powstańczego kpt. Stanisława Zielińskiego. Było to jedno z ostatnich ugrupowań powstańczych toczących boje z wojskami rosyjskimi na terenie dawnego powiatu stanisławowskiego (później radzymińskiego). W sierpniu 1863 r. oddział  został otoczony przez przeważające siły rosyjskie pod Kałuszynem i poniósł ciężkie straty. Tylko nielicznym powstańcom udało przebić się na Podlasie. Po upadku powstania czterech jego uczestników z Radzymina zostało powieszonych na tzw. Grudkach (m.in. z rodziny Dudzińskich), a na miasto nałożono wysoką kontrybucję. Zlikwidowano również szkołę elementarną wprowadzając w to miejsce szkołę rosyjską.  Po odzyskaniu przez Polskę Niepodległości – na mocy rozkazu wydanego przez Józefa Piłsudskiego – weterani powstania z lat 1863-1864 uzyskali uprawnienia żołnierzy Wojska Polskiego. Walki uczestników powstania zostały upamiętnione na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie, gdzie na jednej z tablic umieszczono napis: „NOC STYCZNIOWA 22/23 I 1863”.

Chwała Bohaterom!!!  

Opr. W. Kolatorski

Zdjęcia: Grzegorz Jeleń