Pogrzeb śp. Krzysztofa Lancmana, wiceprezesa Koła „Opocznik” ŚZŻAK

30 czerwca delegacja Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej towarzyszyła w ostatniej drodze Krzysztofa Lancmana, opozycjonisty z czasów PRL, niezwykle zasłużonego popularyzatora wiedzy o polskiej historii, wiceprezesa Koła „Opocznik” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, członka Zarządu Instytutu Historycznego Nurtu Niepodległościowego im. Andrzeja Ostoja-Owsianego oraz członka Instytutu Józefa Piłsudskiego, z którym wielokrotnie spotykaliśmy się podczas różnych uroczystości i przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, m.in. w Warszawie, Pecynce, Jerzyskach oraz Radzyminie.

Uroczystości pogrzebowe zmarłego 22 czerwca Krzysztofa Lancmana rozpoczęła Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, którą koncelebrował biskup Wiesław Lechowicz. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, doradca Dariusz Dudek wręczył wdowie, Agnieszce Lancman, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie przyznano pośmiertnie za „wybitne zasługi za działalność na rzecz środowisk kombatanckich”. W przemówieniu wygłoszonym na zakończenie nabożeństwa szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych minister Jan Józef Kasprzyk powiedział m.in.: „ Krzysztof Lancman angażował się w sposób pełny w każde działanie, które Polsce miało służyć. (…) Krzyś był wyznawcą zasady zawartych w słowach Pierwszej Brygady – chcieć to móc! Chciał, mógł i czynił wszystko, abyśmy jako wspólnota narodowa i państwowa mogli cieszyć się najpiękniejszym darem, jakim jest niepodległość. Gdyby żył, byłby na uroczystościach, które przed chwilą się skończyły, poświęconych gen. Stefanowi Roweckiemu ps. Grot, bo był tam zawsze, na każdej uroczystości, które opowiadało o polskiej historii”.

Po zakończeniu Mszy św. udaliśmy się na Cmentarz Wojskowy na warszawskich Powązkach, gdzie w grobie w pobliżu tzw. „Łączki” spoczął Człowiek, którego – jak stwierdził Jan Józef  Kasprzyk – „(…) przez całe życie niosła go Polska Traugutta, Polska Piłsudskiego, Polska Grota Roweckiego, gen. Władysława Andersa i Stanisława Maczka”.  

Cześć Jego Pamięci! Niech odpoczywa w Pokoju Wiecznym!

                                              *****************

 

Krzysztof Lancman urodził się 22 stycznia 1958 roku w Warszawie.  Od 1983 roku był zaangażowany w ruch podziemnej Solidarności oraz nurt niepodległościowy. W latach 1983-1986 współorganizował w strukturze Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” druk i kolportaż wydawnictw drugiego obiegu    w ramach Międzyzakładowego Porozumienia Solidarności „Unia”. Następnie działał w Grupie Politycznej „Niezawisłość”, od 1987 r. połączonej z KPN.

Był szefem technicznym „Wydawnictwa Polskiego KPN”, które wydało wiele książek, broszur, znaczków poczty podziemnej, a także gazet oraz prasy niepodległościowej, jak „Gazeta Polska KPN”, „Droga” czy krajowy reprint wydanej w Londynie „Rzeczypospolitej”.

5 kwietnia 2018 r. został powołany przez Wojewodę Mazowieckiego w skład Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności, Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz wieloma innymi odznaczeniami.

 

Opr. W. Kolatorski

Zdjęcia: Iwona Garlej-Zielińska, W. Kolatorski