Ostatnie pożegnanie śp. Piotra Kurka

DSC_9559

Informację o śmierci dr. Piotra Kurka, współzałożyciela Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej i ponad stu Klubów im. AK w całej Polsce zaskoczyła nas wszystkich. Przyjęliśmy ją z głębokim smutkiem i ogromnym żalem. Zdaliśmy sobie sprawę, że 5 sierpnia 2017 r. u stóp wzgórza wawelskiego odszedł od nas Człowiek, który poświęcił znaczną część swoje życia, aby kultywować wśród młodzieży wspaniałą tradycję związaną z dziejami Armii Krajowej i „Żołnierzy Wyklętych” – Bohaterów Niezłomnych. W Jego przypadku było to również odwołanie się do tradycji rodzinnej i pamięci o ojcu kpt. Józefie Kurku ps. „Halny” – oficerze WP w czasach II Rzeczypospolitej, który później został żołnierzem Armii Krajowej w Obwodzie Jędrzejów.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 12 sierpnia w kościele pw. Opatrzności Bożej w Bielsku – Białej, mieście, w którym śp. Piotr Wojciech Kurek spędził dzieciństwo i młodość. Wspólnie z przedstawicielami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej udała się również ośmioosobowa delegacja z naszego Klubu Międzyszkolnego. W dalekiej podróży towarzyszyli nam Państwo Danuta i Zbigniew Kaszlejowie z Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie.

Msza Św. pogrzebowa, z udziałem licznych Pocztów Sztandarowych (w tym radzymińskich żołnierzy AK Obwodu „Rajski Ptak”), zgromadziła grono przyjaciół m.in. uczestników Marszów Szlakiem I Kompanii Kadrowej, w których dr Piotr Kurek wielokrotnie uczestniczył, przedstawicieli parlamentu, władz państwowych i samorządowych, środowisk kombatanckich na czele z: wiceprezesem Prezydium ZG ŚZŻAK prof. Markiem Cieciurą, Mirosławem Widlickim – prezesem Okręgu Warszawa – Wschód ŚZŻ AK, członkiem ZG ŚZŻ AK prof. Wiesławem Wysockim i kpt. dr. Januszem Kamockim ps. „Mamut” – przewodniczącym Rady Historycznej Fundacji „Wstęga Pamięci”, reprezentantów społeczności akademickiej i oczywiście młodzież szkolną.

Po zakończeniu Mszy Św. zmarłego pożegnał prof. Franciszek Krok z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, który stwierdził : „… Jego drugą pasją, poza działalnością akademicką, była aktywność w Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. (…) Jego pełna żarliwości działalność miała na celu zachowanie w pamięci, w szczególności w pamięci młodych ludzi czynu Armii Krajowej. To młodzież miała być strażnikiem dziedzictwa Armii Krajowej. W osobie doktora Piotra Kurka żegnamy wybitnego naukowca i znakomitego nauczyciela akademickiego. W naszej wdzięcznej pamięci pozostanie jednak przede wszystkim jako człowiek o wielkim sercu, człowiek szlachetny”. 

Następnie wszyscy uczestnicy pogrzebu przeszli w kondukcie żałobnym z Asystą Honorową na miejscowy cmentarz parafialny, gdzie złożono urnę z prochami zmarłego.

Słowa pożegnania oraz wyrazy współczucia dla Rodziny wypowiedzieli m.in.: prof. Marek Cieciura, dr Janusz Kamocki, Adam Lewandowski reprezentujący Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Krzysztof Bzdyk i Eugeniusz Łacek z Zarządu Okręgu Małopolskiego ŚZŻAK oraz Dionizy Krawczyński – komendant 52 Marszu I Kompanii Kadrowej, który wręczył rodzinie zmarłego odznakę tegorocznego Marszu „Kadrówki”. W imieniu naszego Klubu, a także społeczności Klubów Historycznych im. AK z innych regionów Polski, zmarłego – słowami pięknego wiersza – pożegnała Pani Magdalena Krysiak. Uczestnicząc w ostatniej drodze naszego Przyjaciela oddaliśmy hołd Człowiekowi, na którego życzliwość, pomoc i poświęcenie mogliśmy zawsze liczyć.

Nie ulega wątpliwości, że wspomnienia są wielkim skarbem, który pozostawiają nam bliscy, odchodzący na wieczny spoczynek. Każde wspomnienie niesie ze sobą duży ładunek emocji, ale jednocześnie za ich pośrednictwem możemy wracać do jakże ulotnych chwil spędzonych razem.

Jeszcze miesiąc temu, w trakcie wyjazdu do Tarnowa na Rajd Kombatancki z okazji 73. rocznicy Akcji III Most, a następnie podczas ostatniego spotkania 31 lipca w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego oraz uroczystościach na Politechnice Warszawskiej snuliśmy plany dotyczące naszego Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej, który niedawno zainaugurował swoją działalność. Śp. Piotr cieszył się z obecności młodzieży na uroczystościach patriotycznych i… mieliśmy jeszcze tyle, wspólnie zrobić. Niezwykle udane warsztaty w Augustowie dla opiekunów Klubów im. AK, kolejne deklaracje w sprawie utworzenia nowych klubów, czy rozwijająca się współpraca z różnymi środowiskami i instytucjami – to wszystko pozwalało z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Piotr Kurek uczestniczył w październiku 2014 roku w założeniu Klubu Historycznego im. Armii Krajowej przy Gimnazjum nr 1 im. mjr. Stefana Waltera w Radzyminie, a następnie aktywnie wspierał powstanie Klubu Międzyszkolnego. Umiał zachęcić do pracy, a w chwilach trudnych dodawał otuchy. Można stwierdzić, że bardziej niż dla siebie – żył dla innych! Autentyczny społecznik, który nigdy nie zabiegał o poklask i zaszczyty.

Wielokrotnie podkreślał, że wychowanie patriotyczne musi być swoistą „sztafetą pokoleń” opartą m.in. na etosie Armii Krajowej. Dla Niego słowa „Bóg, Honor i Ojczyzna” miały realną wartość, były zapisane w sercu, a także stanowiły przesłanie i cel wszystkich przedsięwzięć, które podejmował w życiu.

Podczas spotkań i uroczystości patriotycznych często mówił: „Zależy mi, by młodzi doceniali i kultywowali przeszłość”. Zawsze skromny, otwarty na ludzi, bezpośredni, wiecznie zabiegany, pełen nowych pomysłów – emanował pozytywną energią. Był człowiekiem niezwykle prawym, przyjacielem, nauczycielem, wychowawcą młodzieży – prawdziwym Mistrzem, który potrafił zjednywać sobie ludzi. Te cechy dostrzegali i doceniali również uczniowie, dla których stał się niekwestionowanym autorytetem.

Śmierć dr. Piotra Kurka stanowi niepowetowaną stratę dla Klubów Historycznych im. AK w całej Polsce i trudno będzie realizować dalsze przedsięwzięcia organizacyjne bez Jego wsparcia, energii oraz pasji i chęci tworzenia czegoś ważnego dla naszej wspólnoty narodowej. Wartości, do których odwoływał się i którym do końca pozostał wierny mają wymiar uniwersalny i ponadczasowy.

Danuta i Zbigniew Kaszlejowie na stronie internetowej Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Augustowie napisali: „… widział najgłębszy sens w pracy z młodzieżą opartej na wartościach akowskich. W naszym środowisku czujemy, że energii Piotra i jego przekonania dla tej idei nikt nie zastąpi, bo – wbrew porzekadłu – są ludzie niezastąpieni… Najlepiej wiedzą o tym najbliżsi Piotra”. Nawiązując do zacytowanego stwierdzenia, Jolanta Białek swój artykuł – pożegnanie w „Dzienniku Polskim” z 12 sierpnia 2017 roku zatytułowała: „Człowiek, którego nikt nie zastąpi”. Jakże wymowne i prawdziwe są te słowa.

Odejście bliskiej osoby jest zawsze bolesnym przeżyciem, pełnym żalu i cierpienia. Śp. Piotr Kurek pozostawił żonę Marię, syna, dwie córki, wnuczęta, bliższą i dalszą rodzinę. Pozostawił również liczne grono uczniów – członków tworzonych od ponad dziesięciu lat w całym kraju Klubów Historycznych im. Armii Krajowej.

Był znakomitym znawcą i popularyzatorem historii najnowszej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Przez 15 lat pełnił funkcję przewodniczącego Komisji do Spraw Młodzieży Zarządu Głównego ŚZŻAK. Dzieło, które zostawił po sobie jest najlepszym świadectwem Jego osobowości i dokonań. W praktyce urzeczywistnił słynne powiedzenie hetmana Jana Zamojskiego, iż: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.

Inicjował i realizował wiele przedsięwzięć służących  upamiętnieniu dziejów Armii Krajowej, np. umieszczanie  tablic pamiątkowych i budowa pomników. Z jego inicjatywy powstał odsłonięty w maju 2013 roku obelisk w Koźmicach Wielkich, który upamiętnia oficerów ZWZ-AK z Placówki „Sosna – Las” wchodzącej w skład Obwodu Kraków Powiat. Aktywnie uczestniczył również w działaniach  związanych z powstaniem monumentalnego Pomnika Armii Krajowej – „Wstęga Pamięci” wznoszonego u stóp zamku królewskiego na Wawelu w Krakowie.

Za swoją działalność  został uhonorowany: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem  Zasługi, Medalem „Pro Memoria”, Medalem „Pro Patria”, Złotym  Medalem  Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

Nasze przeżycia są często ulotne, jednak pamięć o Piotrze Kurku nie zagaśnie i pozostanie w naszych sercach. Uważam, że najlepszym dowodem tej pamięci będzie kontynuowanie Jego dzieła. Akceptacja śmierci zmusza do godzenia się z losem i nieubłaganym przemijaniem, ale jednocześnie mobilizuje do dalszego działania.

Śp. Piotr Kurek był „ojcem” Klubów Historycznych im. Armii Krajowej na terenie całej Polski, które muszą istnieć i dalej funkcjonować. Będą one swoistymi pomnikami, które wystawił nasz zmarły Przyjaciel pokoleniu Żołnierzy Armii Krajowej, a my winniśmy je rozwijać i zachować dla następnych pokoleń, a także… ze względu na pamięć o Piotrze.

Cześć Jego Pamięci!
Spoczywaj w Pokoju!

Opr. W. Kolatorski
Zdjęcia Grzegorz Jeleń