„Marsz Ochotników 1920 roku” i Rajd Katyński

DSC02023

13 sierpnia uczniowie z naszego Klubu pod opieką Pań: Edyty Baranowskiej i Moniki Kowalik wzięli udział w „Marszu Ochotników Roku 1920”. Trasa marszu prowadziła spod gmachu Liceum im. Władysława IV w Warszawie – skąd 97 lat temu wyruszyła młodzież z kapelanem ks. Ignacym Skorupką, aby bronić stolicy przed inwazją bolszewicką – do Ząbek. Inscenizacja nawiązywała do historycznych wydarzeń, gdyż właśnie w Ząbkach po południu 13 sierpnia 1920 roku I batalion 236 pułku piechoty zameldował się w sztabie 8 Dywizji Piechoty płk. Stanisława Burhardta–Bukackiego. Następnego dnia ochotnicy z ks. Ignacym Skorupką wzięli udział w dramatycznym boju pod Ossowem, powstrzymując atak wojsk sowieckich w kierunku Warszawy.

W programie marszu organizatorzy napisali, że: „Rekonstrukcja wydarzeń z 1920 roku, a także imprezy towarzyszące, mają posłużyć do inspiracji i motywacji młodych ludzi do włączenia się w życie społeczne Polski, zainteresowanie ich obronnością naszego kraju i wskazaniu możliwości służenia Ojczyźnie w XXI wieku”.

Przed wyruszeniem na trasę historycznego przemarszu wszyscy uczestniczy otrzymali błogosławieństwo, którego udzielił ks. Marek Solarczyk – biskup pomocniczy diecezji warszawsko – praskiej.

Po przybyciu do Ząbek odbyła się Msza Św. w kościele pw. Świętej Trójcy, której przewodniczył ks. płk Bogdan Radziszewski. Podniosły charakter uroczystości podkreślała obecność licznych Pocztów Sztandarowych, przedstawicieli parlamentu, władz samorządowych, różnych organizacji społecznych, a także wielu mieszkańców Ząbek i okolicznych miejscowości.

Po zakończeniu Mszy Świętej uczestnicy obchodów, w asyście kompani honorowej I Warszawskiej Brygady Pancernej oraz Orkiestry Wojskowej z Siedlec, przemaszerowali na ząbkowski cmentarz parafialny. W wygłoszonym przemówieniu okolicznościowym senator Jan Żaryn nawiązał do wydarzeń sprzed 97. lat, które uratowały Polskę i Europę przed zalewem ideologii komunistycznej. Odczytano również listy od wojewody Zdzisława Sipiery i marszałka sejmiku województwa mazowieckiego Adama Struzika.

Na zakończenie odbył się Apel Poległych i złożenie kwiatów przed Pomnikiem Poległych w obronie Ojczyzny w sierpniu 1920 roku.

W przesłanym 14 sierpnia komunikacie organizatorzy „Marszu Ochotników Roku 1920” wyrazili podziękowanie wszystkim ochotnikom, którzy wzięli udział w tym wspaniałym przedsięwzięciu.

W tym czasie inna grupa klubowiczów uczestniczyła w uroczystości na radzymińskim Cmentarzu Poległym. Była ona związana z przejazdem motocyklistów uczestniczących w Rajdzie Katyńskim. To właśnie z miasta „Cudu nad Wisłą” wystartował w niedzielę, 13 sierpnia XVII Rajd Katyński, w którym wzięło udział ok. 120 motocyklistów. Powitania uczestników rajdu dokonali: radna sejmiku mazowieckiego Marzena Małek, burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, ks. prałat Sylwester Sienkiewicz z parafii pw. Świętego Jana Pawła II oraz Państwo Barbara i Waldemar Lau – organizatorzy zlotów motocyklowych MotoCud, które od wielu lat towarzyszą obchodom rocznicowym związanym z bitwą warszawska 1920 roku.

Na zakończenie spotkania na radzymińskiej nekropolii uczestnicy rajdu złożyli wiązankę kwiatów na grobie kaniowszczyków, czyli poległych w obronie Ojczyzny w sierpniu 1920 roku żołnierzy z 28 i 29 pułku strzelców kaniowskich. Natomiast delegacja naszego Klubu Międzyszkolnego zapaliła znicze przy cmentarnej Kaplicy z tablicą upamiętniającą wizytę Świętego Jana Pawła II w Radzyminie w 1999 roku, na zbiorowej mogile żołnierzy AK oraz w Alei Dębów Katyńskich, gdzie upamiętniono ofiary stalinowskiego ludobójstwa.

Opr. W. Kolatorski
Zdj. Jonasz Kobiałka, Patryk Kornacki