Uroczystość przy pomniku w Wólce Radzymińskiej

DSC06121

Podczas walk z oddziałami sowieckimi w obronie Warszawy w sierpniu 1920 roku bardzo ważną rolę odegrał bój w okolicy Wólki Radzymińskiej, gdzie poległ dowódca I batalionu 28 pułku strzelców kaniowskich kpt. Stefan Pogonowski.

W 1924 roku – przy szosie w kierunku Nieporętu – został odsłonięty pomnik upamiętniający bohaterstwo polskich żołnierzy z 10 Dywizji Piechoty gen. Lucjana Żeligowskiego. Na froncie pomnika widnieje napis: „W uczczeniu zasług kolegom: kpt. Pogonowskiemu Stefanowi, d-cy I baonu, kpt. Pęczkowskiemu Benedyktowi, d-cy 6 kompanii i 18 szeregowym poległym na polu chwały pod Radzyminem dnia 15 VIII 1920r. – Korpus oficerski p.s.k”.

Nawiązując do tradycji kultywowanej w okresie międzywojennym, obecnie odbywają się tu każdego roku uroczystości patriotyczne organizowane przez władze samorządowe Gminy Nieporęt, które upamiętniają ofiarę kapitana Stefana Pogonowskiego i jego żołnierzy.

W tegorocznych uroczystościach rocznicowych związanych z „Cudem nad Wisłą” przy pomniku w Wólce Radzymińskiej udział wzięli m.in.: wójt Gminy Nieporęt Maciej Mazur, zastępca wójta Alicja Sokołowska, wiceprzewodniczący Rady Gminy Nieporęt Marian Oszczyk, dowódca 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia  DGRSZ w Białobrzegach płk Piotr Waniek, prezes Związku Kombatantów RP i BWP Koła Powiatowego w Legionowie Cezariusz Kalinowski, przedstawiciele władz samorządowych powiatów legionowskiego i wołomińskiego, radni, sołtysi, reprezentanci Ochotniczych Straży Pożarnych, różnych organizacji społecznych oraz stowarzyszeń, młodzież szkolna i harcerze.

Na uroczystości nie zabrakło również uczniów z Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej: Sylwii Lipskiej, Patryka Kornackiego i Sebastiana Króla, którzy reprezentowali Poczet Sztandarowy Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ im. kpt. Stefana Pogonowskiego w Radzyminie. W wyjeździe na uroczystość towarzyszyła nam dyrektor szkoły Pani Hanna Rostek-Sobańska.

Mszę Św. przy pomniku koncelebrowali księża Władysław Trojanowski i Tomasz Osiadacz. Oprawę wojskową uroczystości zapewniła Kompania Honorowa 9 Batalionu Dowodzenia w Białobrzegach pod dowództwem kpt. Stanisława Wiszniewskiego, a część artystyczną uświetniły chóry Młodzież 50+ ze Stanisławowa Drugiego oraz Echo Nieporętu.

Na zakończenie odbył się Apel Pamięci Oręża Polskiego, który odczytała ppor. Martyna Winiarska z 9 Batalionu Dowodzenia w Białobrzegach, a następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem bohaterskich kaniowszczyków.

Opr. i zdjęcia W. Kolatorski