Zakończenie roku szkolnego w PRAXIS


Po południu, 21 czerwca uczestniczyliśmy w zakończeniu roku szkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej Praxis w Łąkach Radzymińskich. Delegację naszego Klubu stanowili członkowie Zarządu: Edyta Baranowska, Monika Kowalik, Władysław Kolatorski i członek Rady Programowej MKH im. AK ZR Pan Mirosław Widlicki.  

Podczas uroczystości Julianna Grala – uczennica kl. VIII otrzymała podziękowanie za dwuletnią, aktywną działalność na rzecz MKH im. AK ZR, które wręczył prezes Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK Pan Mirosław Widlicki.

W okolicznościowym Dyplomie Uznania napisano m.in. „Dziękujemy za wieloletnią i aktywną działalność oraz zaangażowanie w pracę na rzecz Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej. Powodem osobistej satysfakcji niech będzie fakt, iż działalność ta w nieoceniony sposób przyczyniła się do upowszechnienia wiedzy o historii Polski i regionu ziemi radzymińskiej, służąc idei krzewienia najpiękniejszych wartości patriotycznych, a w szczególności etosu Polskiego Państwa Podziemnego i tradycji związanej z Armią Krajową. Jednocześnie, życzymy wszelkiej pomyślności, spełnienia wszystkich planów i zamierzeń oraz satysfakcji z pracy społecznej, do której kontynuowania gorąco zachęcamy”.

W imieniu Zarządu i Rady Programowej MKH im. AK ZR gratulujemy Dyrekcji Szkoły, Gronu Pedagogicznemu, Uczniom i Rodzicom osiągniętych w ciągu roku szkolnego licznych sukcesów i życzymy udanych wakacji.

 

Opr. W. Kolatorski

Zdjęcia Tomasz Strąkowski