Uroczystość w Starych Załubicach

   26 lutego 2016 roku członkowie naszego Klubu Historycznego im. AK: Joanna Sochacka, Natalia Stańczak i Patryk Grabowski reprezentowali Poczet Sztandarowy radzymińskich żołnierzy Armii Krajowej Obwodu „Rajski Ptak” na uroczystości w Starych Załubicach. Dwie placówki oświatowe tworzące Zespół Szkół noszą imiona ściśle związane z dziejami Polskiego Państwa Podziemnego: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej oraz Gimnazjum im. Anieli Janusz ps. „Jagoda”.

   Na początku oficjalnej części uroczystości wprowadzono Poczty Sztandarowe szkół oraz Sztandary Armii Krajowej Okręgu Warszawa-Wschód i Obwodu „Rajski Ptak”. Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego i hymnu Armii Krajowej, głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół w Starych Załubicach p. Edward Biernacki, który powitał zaproszonych gości: przedstawicieli władz samorządowych – przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Krzysztofa Dobrzynieckiego i wiceburmistrza Jarosława Grendę, reprezentantów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Warszawa-Wschód Panów Wiesława Studzińskiego, Jana Kaczmarczyka i Wiesława Śledańskiego.

   Krótką modlitwę w imieniu poległych, zmarłych i żyjących jeszcze Żołnierzy Armii Krajowej odprawił ksiądz proboszcz Feliks Chudzik. Następnie jeden z uczniów gimnazjum przedstawił biografię patronki szkoły Anieli Janusz ps. „Jagoda”.

   Uroczystość uświetniło wzruszające przedstawienie teatralne poświęcone rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, który starał się „tak żyć, aby w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać”.

   W trakcie spotkania z okazji 74 rocznicy utworzenia Armii Krajowej Sztandar Szkoły w Załubicach został odznaczony Medalem „Za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”. Podobne odznaczenie otrzymała również Pani Katarzyna Brzozowska – opiekunka chóru szkolnego, za utrwalanie pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej.

   Na zakończenie złożono wiązanki kwiatów pod tablicą pamiątkową poświęconą pamięci Żołnierzy Armii Krajowej.

Opr. i zdjęcia W. Kolatorski