Rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego


W sobotę, 29 września na radzymińskim Cmentarzu Poległych, odbyły się uroczystości upamiętniające 79. rocznicę utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Obchody, stanowiły okazję do wręczenia odznaczeń „Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”.

Stało się już tradycją, że każdego roku pod koniec września, mieszkańcy Radzymina spotykają się, aby oddać hołd twórcom, działaczom i bohaterom Polskiego Państwa Podziemnego, które w okresie II wojny światowej, było fenomenem w okupowanej Europie.

Organizatorami dorocznej uroczystości są: Towarzystwo Przyjaciół Radzymina, Koło ŚZŻAK „Rajski Ptak” w Radzyminie, Burmistrz Radzymina oraz Międzyszkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej.
Obchody z udziałem Radzymińskiej Orkiestry Dętej i licznych Pocztów Sztandarowych szkół i organizacji poprowadził p. Jerzy Berta, który oficjalnie powitał zgromadzonych gości. Wśród nich znaleźli się m.in.: jedni z ostatnich żyjących żołnierzy Armii Krajowej – pan kpt. Mieczysław Chojnacki ps. „Młodzik” oraz pani por. Krystyna Potrzebowska ps. „Jaga”, przedstawiciele ŚZŻAK na czele z prezesem Okręgu Warszawa-Wschód Mirosławem Widlickim, wicestarosta wołomiński Adam Łossan, burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński, przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Dobrzyniecki wraz z radnymi.

Patriotyczną celebrę zainaugurowało odegranie Hymnu Państwowego oraz Hymnu Armii Krajowej. Następnie, prelekcję historyczną na temat fenomenu Polskiego Państwa Podziemnego wygłosił prezes TPR p. Jan Wnuk. Okolicznościową modlitwę w intencji nieżyjących bohaterów poprowadził dziekan radzymiński ks. prał. Stanisław Popis, a mieszkańcy odmówili także wzruszającą Litanię Patriotyczną wspólnie z jej autorką p. Anną Grzegorek.
Ważnym momentem uroczystości było wręczenie odznaczeń osobom, które zasłużyły się w zakresie upowszechniania wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym oraz utrwalania ideałów Armii Krajowej wśród młodzieży i lokalnej społeczności. W tym roku, odznaki pamiątkowe „Za Zasługi dla ŚZŻAK” otrzymali: Elżbieta Jeleń – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka w Radzyminie; Anna Madoń – była, wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Chełmońskiej-Szczepankowskiej w Słupnie; Anna Górska-Peć – nauczycielka Niepublicznej Szkoły Podstawowej Praxis w Łąkach Radzymińskich; Edyta Kuźkowska – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. ks. E. Czartoryskiej w Radzyminie; Zbigniew Kołaczyński – lekarz, syn żołnierza AK oraz Paweł Wojciechowski – syn żołnierza AK.

Z kolei, odznaką honorową „Za Zasługi dla ŚZŻAK” odznaczeni zostali: Adam Roszkowski i Zbigniew Tomczyk. Ceremonii wręczenia odznaczeń dokonali: prezes Okręgu Warszawa-Wschód ŚZŻAK Mirosław Widlicki wraz z wiceprezesem Wiesławem Studzińskim. Zwieńczenie uroczystej chwili stanowiło wręczenie przez prezesa TPR, a zarazem prezesa Koła ŚZŻAK w Radzyminie Jana Wnuka legitymacji członka nadzwyczajnego Koła Zdzisławowi Krasiewiczowi.
Tuż po dekoracji, głos zabrała Pani Dyrektor Elżbieta Jeleń, która zadedykowała odznaczenie nauczycielom „Stalowej Jedynki” na co dzień pracującym z młodzieżą i kształtującym świadomość historyczną młodego pokolenia.
W dalszej części uroczystości zebrani mogli wysłuchać wzruszającego montażu słowno-muzycznego, przygotowanego przez młodzież i nauczycieli z Międzyszkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej Ziemi Radzymińskiej.
Ostatnim akcentem obchodów były okolicznościowe przemówienia, które wygłosili: Mirosław Widlicki, wicestarosta Adam Łossan oraz burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński. Uroczystość zakończyła ceremonia złożenia wieńców na mogile-pomniku Żołnierzy AK oraz na indywidualnych grobach Żołnierzy Polski Podziemnej.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości uczniowie i nauczyciele z Międzyszkolnego Klubu im. AK złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze na żołnierskich mogiłach – m.in. na grobie ppor. Ryszarda Zacheji ps. „Sędziwoj”. Następnie delegacja MKH im. AK ZR udała się na tzw. „stary cmentarz”, gdzie również zapalono znicze i odmówiono modlitwę przy grobach żołnierzy Armii Krajowej: ppor. Jana Wojciechowskiego ps. „Mały”, ppor. Zygmunta Zielińskiego ps. „Łątka” i ppor. Stanisława Wardaka ps. „Domino”.

Cześć i Chwała Bohaterom!!!

Opr. Rafał Lewandowski

Zdjęcia: Amelia Junczyk, Zbigniew Pachulski, W. Kolatorski